Alvorlig og sammensatt problematikk
-rus for russpesialister

13220
09.11.2020
10.11.2020
2
16
Oslo
Anders Dovran
7.200,00 for medlemmer
14.400,00 for ikke medlemmer
02.12.2019

Les om valgfrie program godkjent til spesialitetene

2. samling - Rusmiddelavhengighet, personlighetsforstyrrelser, vold og aggresjonsproblematikk

 

Samlingen vil gi psykologen økte forutsetninger for å vurdere personlighetsforstyrrelse, vold og risiko. Psykologen vil få økt forståelse av:

 • hvordan psykologer arbeider med individuelt tilrettelagt behandling for pasienter som har personlighetsforstyrrelser og rusmiddelavhengighet
 • hvordan arbeidet med pasienter som har rusmiddelavhengighet og personlighetsforstyrrelser utfordrer psykologarbeidet
 • hva som kan gjøres i organisering av tjenestene slik at endring og/evt habilitering av disse pasientene gjøres mulig
 • hvilke faktorer som er avgjørende for psykologens selvivaretakelse. Motiverende faktorer for psykologarbeidet.

Samlingen vil fokusere på å bidra med økt forståelse for sammenhengen mellom personlighetsforstyrrelser, vold, aggresjonsproblematikk og rusmiddelavhengighet og hvilken betydning det kan få for psykologens behandlingsarbeid/habiliteringsarbeid.

Etter samlingen skal psykologen:

 • Være kjent med utvikling av personlighetsforstyrrelser
 • Være kjent med hensiktsmessige behandlingstilnærminger for pasienter av begge kjønn som har ulike personlighetsforstyrrelser og rusproblematikk
 • Være kjent med systematisk kartlegging av personlighetsproblematikk og voldhistorikk
 • Kunne foreta en voldsrisikovurdering
 • Være kjent med konsekvenser av personlighetsforstyrrelse og ulike livssituasjoner der vold er sentralt
 • Kunne vurdere og angi realistiske prognoser for pasienter med alvorlig personlighets-, rus- og voldsproblematikk
 • Forstå betydningen av å ivareta seg selv som terapeut i det utfordrende arbeidet
 • Kunne balansere behov for struktur og fleksibilitet i utøvelsen av psykologarbeidet i møte med pasienter som har ulike personlighetsforstyrrelser og rusproblematikk

Deltakerne skal reflektere over eksempler fra egen praksis der arbeid med samtidig personlighetsforstyrrelse og rusmiddelavhengighet er sentralt. Deltakerne bes reflektere over egne utfordringer og styrker i møte med pasientene. Deltakerne må forvente å kunne dele sine eksempler med de øvrige deltakerne. Eksemplene kan være med fokus på system, grupper og individ.

 

Medlemspris i 2020 er 3600 per dag, og kurset fakturere per samling.

Tid: kl 0900-1700 alle dager.

Du melder deg kun på til 1. samling, du vil da automatisk være påmeldt alle 4 samlingene på programmet.

Vi gjør oppmerksom på at privatpraksis ikke er godkjent praksis i spesialistutdanningen, og du er selv ansvarlig for å sikre at du er i riktig veiledet praksis.

Psykologspesialister kan søke om å på delta på hele, eller deler av det valgfrie programmet som vedlikeholdsaktivitet, da stilles ikke krav til praksis og veiledning. Søknad sendes kurs@psykologforeningen.no 

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
09.11.20
2. samling
02.12.19
Oslo
13220
4. samling
30.11.20
Oslo
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.