Organisasjon og ledelse

14122
06.04.2022
07.04.2022
16
2
Oslo
Rudi Myrvang/Anders Wahlstedt/Elisabeth Østrem
7.400,00 for medlemmer
14.800,00 for ikke medlemmer
02.03.2022

Logg deg inn for å få medlemspris.       

.

For å kunne starte på Valgfritt program til spesialiteten må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet. Valgfritt program og obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig. Du må selv påse at krav til praksis og veiledning er oppfylt. Vi gjør oppmerksom på at privatpraksis ikke er godkjent praksis i spesialistutdanningen. 

Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis på denne siden .

Du melder deg kun på til 1. samling, du vil da automatisk være påmeldt alle 4 samlingene i programmet. 

Det er obligatorisk veiledningsdag fredag 8. april eller mandag 20. april 2022, som organiseres av kursledere. Veiledningsdagen dekkes ikke av kursavgiften.

Psykologspesialister kan søke om å på delta på hele, eller deler av det valgfrie programmet som vedlikeholdsaktivitet, da stilles ikke krav til praksis og veiledning.

NB! Den obligatoriske veiledningsdagen gjelder også for psykologspesialister som skal ha samlingene som vedlikehold. Søknad sendes kurs@psykologforeningen.no

Målgruppe

Programmet er rettet mot psykologer som ønsker å bidra til å utvikle organisasjoner og god ledelse. Det vil også være nyttig for nye ledere som ønsker en økt forståelse for lederoppgaver og organisatoriske sammenhenger. Programmet kan inngå i spesialistutdanningen eller kan tas som en vedlikeholdsaktivitet av spesialister som ønsker mer kunnskap og ferdigheter relevant for ledelse. Det forutsettes at psykologen har arbeidsoppgaver som er relevant for innholdet i kursprogrammet.

Målsetting

Programmet skal kvalifisere deltakerne til å kunne bidra mer til faglig og organisatorisk utvikling på arbeidsplassen, og til å kunne gå inn i lederroller i ulike sektorer. 

Programmet skal: gi økte forutsetninger for deltakelse i organisasjonsutvikling, gå inn i prosjektledelse, og anvende eget fag for å skape bærekraftige resultater for virksomheten gi økt forståelse for hvordan: - grupper og organisasjoner fungerer og - grupper og organisasjoner kan påvirkes og utvikles motivere, forberede og kvalifisere psykologer under spesialisering og psykologspesialister til å gå inn i ledelse og ta på seg formelle lederroller

Kurs

Kursdelen av programmet går over 4 samlinger â to dager, med én tilhørende dag i veiledningsgruppe for hver samling (totalt 32 timer) Programmet og kursene er basert på at deltakerne har mulighet for å utføre et prosjekt med relevans for virksomheten de arbeider i (eks. endringsarbeid, kvalitetsarbeid, resultat og oppfølgingsarbeid). Det forutsettes stor grad av egenaktivitet på og mellom samlingene.

Du melder deg kun på til 1. samling, du vil da automatisk være påmeldt alle 4 samlingene på programmet. Fellesprogrammet må være gjennomført dersom det valgfrie programmet skal godkjennes som en del av spesialistutdanningen.

Veiledningsgruppene er obligatoriske. De styres og organiseres av kurslederne og betales separat. 

Om kurslederne

Kurslederne sitter alle i fagutvalget for organisasjonspsykologi Rudi Myrvang: Leder av fagutvalget for organisasjonspsykologi. Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Medeier og leder cut-e. Interesseområder testpsykologi og seleksjon. Elisabeth Østrem: Psykolog og har arbeidet med organisasjonspsykologi i en årrekke. Ansatt i AFF og har ledet en rekke utviklingsprosjekter. Interesseområder: Lederutvikling Anders Wahlstedt: Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Tidligere direktør ved Sørlandet sykehus, Klinikksjef for psykisk helse og rus, senere director of international cooperation. Nå selvstendig praksis som organisasjonspsykolog.

Tid: kl 0900-1700 alle dager

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
06.04.22
1. samling
02.03.22
Oslo
14122
2. samling
02.03.22
Oslo
3. samling
02.03.22
Oslo
4. samling
02.03.22
Digitalt

Kurs: 14122, Organisasjon og ledelse


  • Arbeidspsykologi
  • Barne- og ungdomspsykologi
  • Eldrepsykologi
  • Familiepsykologi
  • Habiliteringspsykologi
  • Rus- og avhengihetspsykologi
  • Samfunns- og  allmennspsykologi
  • Voksenpsykologi
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.