Organisasjon og ledelse

15821
09.06.2021
10.06.2021
2
16
Digitalt
Rudi Myrvang/Anders Wahlstedt
6.500,00 for medlemmer
13.000,00 for ikke medlemmer
30.09.2020

Det er obligatorisk veiledningsdag fredag 11. juni 2021, som organiseres av kursledere. Veiledningsdagen dekkes ikke av kursavgiften.

Vi gjør oppmerksom på at privatpraksis ikke er godkjent praksis i spesialistutdanningen, og du er selv ansvarlig for å sikre at du er i riktig veiledet praksis.

Psykologspesialister kan søke om å på delta på hele, eller deler av det valgfrie programmet som vedlikeholdsaktivitet, da stilles ikke krav til praksis og veiledning.
NB! Den obligatoriske veiledningsdagen gjelder også for psykologspesialister som skal ha samlingene som vedlikehold. Søknad sendes kurs@psykologforeningen.no

Målsetting 

Etter samlingen skal psykologen (koblet til 1. samling):

 • Kunne redegjøre for hva som menes med arbeidsgiveransvar og styringsrett
 • Utvise forståelse for at ulike paradigmer ligger til grunn for ulike styringsformer som:
 • Målstyring, kvalitetsstyring, verdibasert ledelse
 • Økonomistyring
 • Forstå finansieringen av offentlig sektor
 • Forstå rammene for egen virksomhet i en lederrolle
 • Forstå hvordan man lager en virksomhetsplan og følger opp resultatene
 • Se mulighetene i økonomistyring
 • Kunne gjennomføre en stillingsanalyse og lage en enkel stillingsbeskrivelse og kravspesifikasjon
 • Kjenne til ulike metoder for kartlegging av kompetanse til bruk i seleksjon, så som ulike intervjuer og tester og inventorier, og kunne koble disse til kravspesifikasjonen. Kjenne til styrker og svakheter ved ulike seleksjonsmetoder.
 • Gjennomføre et strukturert intervju
 • Kjenne til hvordan gjennomføre en seleksjonsprosess som ivaretar mangfolds- perspektivet
 • Ha kunnskap om ulike faktorer og prosesser som påvirker vår vurderingsevne i møte med kandidater

Tid

kl 0900-1700 alle dager

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
09.06.21
4. samling
30.09.20
Digitalt
15821
3. samling
30.09.20
Oslo
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.