Psykologfaglig arbeid med barn og unges
omsorgsbetingelser (barnevern): Barnevernets mandat og rammer

12021
06.05.2021
07.05.2021
2
16
Oslo
Bernadette Christensen
7.300,00 for medlemmer
14.600,00 for ikke medlemmer
01.04.2021

Logg deg inn for å få medlemspris.

Les om valgfrie program godkjent til spesialitetene

.

For å kunne starte på valgfritt program til spesialiteten må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet. Du må også ha gjennomført de obligatoriske kursene til spesialitetene i barne- og ungdomspsykologi, voksenpsykologi, familiepsykologi eller samfunn- og allmennpsykologi.

Påmelding gjøres til 1. samling, og det er bindene påmelding til alle fire samlingene i programmet (4 samlinger a to dager - til sammen 64 timer).

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For valgfritt program må du ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og 6 md. praksis samtidig.

Privatpraksis godkjennes ikke i spesialistutdanningen. Dette gjelder om man jobber som selvstendig næringsdrivende i form av enkelpersonsforetak, ansatt i eget aksjeselskap eller inngår i kontorfellesskap. Ta kontakt med spesialistgodkjenning@psykologforeningen.no for nærmere informasjon.

Målgruppe

Psykologer som arbeider i en kontekst hvor barn og unges omsorgsbetingelser er et sentralt arbeidsområde. Psykologer som har fullført obligatoriske program til spesialitetene i barne- og ungdomspsykologi, voksenpsykologi, familiepsykologi eller samfunn- og allmennpsykologi. Psykologspesialister kan søke opptak til kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.

Etter 1. samling skal psykologen:

  • Ha kunnskap om relevant lovverk, inkludert barns personlige rettigheter
  • Ha kunnskap om organisering og styring av barnevernet i Norge, inkludert viktige samarbeidende instanser, som for eksempel skole, politi og helsestasjon
  • Ha økt forståelse for psykologrollen i barnevernet og hvordan forholde seg til relevant lovverk
  • Ha økt forståelse av psykologens rolle som veileder og konsulent for kollegaer og samarbeidspartnere
  • Ha økt forståelse for samfunnets holdninger til barnevernet
  • Kunne reflektere rundt barnevernets generelle kunnskapsgrunnlag
  • Ha økt kunnskap om brukermedvirkning
  • Ha økt forståelse for etiske dilemmaer knyttet til barnevernets mandat og rammer

Se  Målbeskrivelse

.

Tid: kl 0900-1700 alle kursdager.

Medlemspris i 2020 er kr 3650 per kursdag, og faktureres per kurssamling.

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
06.05.21
1. samling
01.04.21
Oslo
12021
2. samling
01.04.21
Oslo
3. samling
01.04.21
Oslo
4. samling
01.04.21
Oslo

Kurs: 12021, Psykologfaglig arbeid med barn og unges omsorgsbetingelser (barnevern): Barnevernets mandat og rammer


Barne- og ungdomspsykologi (kreves gjennomførte kurs)

Familiepsykologi (kreves gjennomførte kurs)

Samfunns- og allmennpsykologi (kreves gjennomførte kurs)

Voksenpsykologi (kreves gjennomførte kurs)

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.