Nevrokognitive vansker hos voksne

14520
12.11.2020
13.11.2020
2
16
Oslo
Erik Hessen og Merete Glenne Øie
7.200,00 for medlemmer
14.400,00 for ikke medlemmer
30.10.2020

Logg deg inn for å få medlemspris

Du melder deg kun på til 1. samling, du vil da automatisk være påmeldt alle 4 samlingene på programmet.
Det valgfrie programmet kan ikke tas parallelt med de obligatoriske kursene til spesialiteten

1. samling
Tema:  Forståelse, utredning og behandling

Pasienter i psykisk helsevern har ofte sammensatte og komplekse problemstillinger hvor det forekommer kognitive utfordringer og kognitiv svikt. Nye retningslinjer for utredning og behandling i psykisk helsevern legger vekt på viktigheten av vurdering av kognitiv funksjon. Det er derfor sentralt at psykologer har tilstrekkelig kompetanse til å identifisere kognitive utfordringer og behov for videre utredning. Videre må psykologen ha kompetanse på indikasjoner for tilrettelegging, behandlingstiltak og behov for videre utredning hos spesialist i nevropsykologi.

• Programmet legger opp til høy grad av egenaktivitet hvor kasus (nervokognitive problemstillinger)  legges frem og diskuteres

Målgruppe

Målgruppen for dette programmet er psykologer som har gjennomført fellesprogrammet og som arbeider med voksne.
Det forutsettes at man aktivt jobber med nevrokognitive problemstillinger som en del av arbeidsoppgavene, samt selv kan gjennomføre utredninger av kognitive funksjoner der det er aktuelt.

Psykologspesialister kan søke om opptak til hele eller deler av et valgfritt program som vedlikeholdsaktivitet, og da gjelder ikke krav til praksis og veiledning. Søknad sendes    kurs@psykologforeningen.no   . Deltakere som skal ha programmet til sin spesialitet, har førsteprioritet.

Målsetting

Gjennom kurs, praksis og veiledning vil det valgfrie programmet gi psykologen kunnskaper og ferdigheter til å identifisere og utrede nevrokognitive utfordringer hos voksne.
Psykologen vil tilegne seg kompetanse om aktuelle tilretteleggings- og behandlingstiltak, samt kunne identifisere evt. behov for videre utredning hos spesialist i nevropsykologi

Målbeskrivelse

https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/spesialistutdanningen/valgfrie-program-godkjent-til-spesialitetene/maalbeskrivelse-for-valgfrie-program/valgfritt-program-i-forstaaelse-utredning-og-behandling-av-nevrokognitive-vansker-hos-voksne

Om kurslederne

Merete Glenne Øie og Erik Hessen er begge spesialister i klinisk nevropsykologi og de er professorer ved UiO.
De har lang erfaring klinisk og forskningsmessig erfaring med nevropsykologiske vansker hos pasienter med psykiske og nevrologiske lidelser.

Kursavgift i 2019 kr 3600 per dag, og kurset faktureres per samling. 
Tid: kl 0900-1700 alle dager

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
12.11.20
1. samling
30.10.20
Oslo
14520
2. samling
18.03.21
Oslo
3. samling
28.07.21
Oslo
4. samling
14.10.21
Oslo

Kurs: 14520, Nevrokognitive vansker hos voksne


  • Arbeidspsykologi
  • Eldrepsykologi
  • Habiliteringspsykologi
  • Rus- og avhengighetspsykologi
  • Voksenpsykologi
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.