Klinisk helsepsykologi:
Modeller og grunnkunnskap i klinisk helsepsykologi

13521
03.11.2021
04.11.2021
2
16
Oslo
Arnstein Finset og Borrik Schjødt
7.300,00 for medlemmer
14.600,00 for ikke medlemmer
29.09.2021
Logg deg inn for å få medlemspris.       

For å kunne starte på Valgfritt program til spesialiteten må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet. Valgfritt program og obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig. Du må selv påse at krav til praksis og veiledning er oppfylt.

Påmelding gjøres til 1. samling, og det er bindene påmelding til alle fire samlingene i programmet (4 samlinger a to dager - til sammen 64 timer).

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For valgfritt program må du ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og 6 md. praksis samtidig.

Privatpraksis godkjennes ikke i spesialistutdanningen. Dette gjelder om man jobber som selvstendig næringsdrivende i form av enkelpersonsforetak, ansatt i eget aksjeselskap eller inngår i kontorfellesskap. Ta kontakt med spesialistgodkjenning@psykologforeningen.no for nærmere informasjon.

Kurssekvensen er på fire samlinger fordelt på to dager, totalt 64 timer. På hver samling skal det være en jevn fordeling mellom et overordnet undervisningstema, klinikk og metode og ferdighetstrening. På samlingene gjennomgås sentrale kliniske helsepsykologiske temaer knyttet til forståelsesmodeller, rolleutforming og målgrupper. Ulike aldersgrupper (barn, ungdom, voksne og eldre) inkluderes. I tillegg skal deltagerne få kunnskap om ulike pasientgrupper, men det er ikke realistisk å få dekket alle relevante pasientpopulasjoner i løpet av kurssamlingene. Undervisningen vil dekke ulike stadier i et sykdomsforløp: akutt – kronisk – palliativt.

Målgruppe

Psykologen skal dokumentere ett års praksis med klinisk helsepsykologisk innhold. Det innebærer en klinisk praksis hvor psykologisk kunnskap og kliniske ferdigheter som psykolog anvendes gjennom behandling, rehabilitering, palliasjon og/eller annen helsefremming for pasienter med somatisk sykdom, symptomer eller funksjonshemning, eller med symptomer som beskrives eller fremstår som somatiske. Det bør være elementer av både utredning, behandling, veiledning og konsultasjon.

Samling 1
Modeller og grunnkunnskap i klinisk helsepsykologi 

I den første samlingen er hovedtemaet modeller i helsepsykologi, og en biopsykososial forståelse. Psykologiske forhold er viktige ved somatiske problemstillinger, som når depresjon forverrer prognosen ved somatisk sykdom, eller tidlige traumer øker sjansen for forekomst av visse somatiske plager. Samtidig vil somatisk sykdom, skade og funksjonssvikt påvirke psykologiske forhold, for eksempel ved sin innvirkning på samspillet i familien og på jobbfunksjonen.

Tid: Kl 0900-1700 alle kursdager

Medlemspris i 2021 for 1. samling når samlingen gjennomføres fysisk er kr 3650 per kursdag.

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
03.11.21
1. samling
29.09.21
Oslo
13521
2. samling
29.09.21
Digitalt
3. samling
29.09.21
Digitalt
4. samling
29.09.21
Oslo

Kurs: 13521, Klinisk helsepsykologi: Modeller og grunnkunnskap i klinisk helsepsykologi


  • Arbeidspsykologi
  • Barne- og ungdomspsykologi
  • Eldrepsykologi
  • Familiepsykologi
  • Habiliteringspsykologi
  • Rus- og avhengihetspsykologi
  • Samfunns- og  allmennspsykologi
  • Voksenpsykologi
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.