Klinisk helsepsykologi:
Modeller og grunnkunnskap i klinisk helsepsykolog

13520
09.12.2020
10.12.2020
2
16
Digitalt
Arnstein Finset og Borrik Schjødt
6.000,00 for medlemmer
12.000,00 for ikke medlemmer
13.11.2020
Logg deg inn for å få medlemspris
 • For å kunne starte på Valgfritt program til spesialiteten må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet
 • Valgfritt program og obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig.
 • Vi gjør oppmerksom på at privatpraksis ikke godkjennes i spesialistutdanningen. Dette gjelder om man jobber som selvstendig næringsdrivende i form av enkeltpersonforetak, ansatt i eget aksjeselskap eller inngår i kontorfellesskap. Ta kontakt med  spesialistgodkjenning@psykologforeningen.no  for nærmere informasjon.
 • Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For valgfritt program betyr det at du må ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og 6 måneders praksis samtidig.
 • Du er selv ansvarlig for at du er i godkjent praksis og i veiledning samtidig som du går på kurs.
 • Påmelding gjøres til 1.samling, og det er bindende påmelding til alle fire samlingene i programmet.

Målbeskrivelse

Målgruppe

Målgruppen for dette valgfrie programmet er psykologer som arbeider med pasienter med somatisk sykdom, symptomer eller funksjonshemning, eller med symptomer som beskrives eller fremstår som somatiske.
Programmet er også aktuelt for psykologer i psykisk helsevern, NAV og kommunale lavterskeltilbud som ønsker styrket kompetanse i psykologiske helsetjenester for pasienter med somatisk sykdom eller skade, og med sammensatte lidelser.

Psykologspesialister kan søke opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.Vi gjør oppmerksom på at deltakere som skal ha programmet til sin spesialitet, har førsteprioritet.

Forventet læringsutbytte

 • Kunnskap om psykologens ulike roller som utreder, behandler, konsulent, veileder, underviser og systempåvirker i utøvelsen av klinisk helsepsykologi. Vite hvordan man går frem for å innhente nødvendig kunnskap for å fylle disse rollene
 • Kunnskap om en biopsykososial forståelse og aktuelle psykologiske modeller, samt ulike metoder for å formidle en biopsykososial forståelse til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 • Kunnskap om somatiske symptomer som følge av psykisk lidelse, for eksempel brystsmerter ved panikklidelse, spenningshodepine på grunn av høy beredskap og ryggplager forårsaket av dekondisjonering
 • Ha kjennskap til særpreg ved andre helseprofesjoner og deres forventninger til psykologen, samt kunne delta som en aktiv part i det tverrfaglige samarbeidet
 • Kunne anvende og formidle sentrale elementer i effektiv klinisk kommunikasjon
 • Kjennskap til hvordan psykologen kan skaffe seg oversikt over mål og kultur på arbeidsplassen, organisasjonsmessige rammer for klinisk helsepsykologi og utforming av psykologrollen innenfor disse rammene
 • Kunnskap om brukermedvirkning, individtilpasset behandling og inkludering av pasientens erfaringskompetanse

Tid

0900-1700 alle kursdager.

Programmet faktureres per samling.

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
09.12.20
1. samling
13.11.20
Digitalt
13520
2. samling
10.03.21
Oslo
3. samling
11.08.21
Oslo
4. samling
03.11.21
Oslo
 • Arbeidspsykologi
 • Barne- og ungdomspsykologi
 • Eldrepsykologi
 • Voksenpsykologi
 • Familiepsykologi
 • Rus- og avhengighetspsykologi
 • Habiliteringspsykologi
 • Samfunn- og allmennpsykologi
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.