Klinisk helsepsykologi

13820
11.01.2021
12.01.2021
2
16
Oslo
Nina Lang og Elin Fjerstad
7.300,00 for medlemmer
14.600,00 for ikke medlemmer
07.12.2020

Logg deg inn for å få medlemspris

For å kunne starte på Valgfritt program til spesialiteten må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet.

Det valgfrie programmet kan ikke tas parallelt med det obligatoriske.

Påmelding gjøres til 1. samling, og det er bindene påmelding til alle fire samlingene i programmet (4 samlinger a to dager - til sammen 64 timer).

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For valgfritt program må du ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og 6 md. praksis samtidig.

Du er selv ansvarlig for at du er i godkjent praksis og i veiledning samtidig som du går på kurs. Privatpraksis er ikke godkjent i spesialistutdanningen. Send epost til spesialistgodkjenning@psykologforeningen.no dersom du er i tvil.

Psykologspesialister kan søke om opptak til hele eller deler av et valgfritt program som vedlikeholdsaktivitet, og da gjelder ikke krav til praksis og veiledning. Søknad sendes    kurs@psykologforeningen.no   . Deltakere som skal ha programmet til sin spesialitet, har førsteprioritet.

Målbeskrivelse Valgfritt program klinisk helsepsykologi

Samling 4:

Søvn, traumer og utmattelse

Problemer med søvn og utmattelse er utbredt i befolkningen generelt og hos pasienter med somatisk sykdom spesielt. Langvarige somatiske plager medfører ofte utmattelse og søvnproblemer, og disse tilstandene kan også påvirke forløpet av somatiske plager. Derfor er det viktig å ha kunnskap om vurdering og behandling av utmattelse og søvnproblemer. Selv om det finnes anerkjente behandlingsmetoder er det få pasienter som mottar slike tiltak. For begge tilstander presenteres kognitiv atferdsterapi og bruk av veiledet selvhjelp som endringsmetode.

Mange har vært utsatt for traumer, herunder seksuelle overgrep, incest, omsorgssvikt, rusproblemer i oppvekstfamilie, alvorlig mobbing, eller lignende. Det er viktig å vite noe om forekomst og sammenhenger mellom traumer og psykiske plager/sykdommer. Disse problemstillingene krever en tverrfaglig tilnærming, der samarbeid mellom lege, psykolog og pasient står sentralt.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om søvnproblemer og utmattelsestilstander – som egne fenomener, eller knyttet opp mot annen somatisk plage
 • Ferdigheter i kartlegging av søvnproblem og langvarig utmattelse
 • Kunnskaper om behandling av søvnproblemer og langvarig utmattelse basert på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi
 • Kunnskap om hvilken betydning traumer og overgrep kan ha for utvikling av somatiske lidelser og fysiske plager, samt kjennskap til de viktigste behandlingsprinsippene

Tid: Kl 0900-1700 alle kursdager.

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
3. samling
29.10.20
Oslo
11.01.21
4. samling
07.12.20
Oslo
13820
 • Arbeidspsykologi
 • Barne- og ungdomspsykologi
 • Eldrepsykologi
 • Familiepsykologi
 • Samfunns- og allmennpsykologi
 • Voksenpsykologi
 • Rus- og avhengighetspsykologi
 • Habiliteringspsykologi
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.