Habiliteringspsykologi

17121
27.01.2022
28.01.2022
2
16
Oslo
Tonje Elgsås/Jeffrey Charles Stuart Lewis
7.300,00 for medlemmer
14.600,00 for ikke medlemmer
26.01.2022

Logg deg inn for å få medlemspris.

For å kunne starte på valgfritt program til spesialiteten må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet. Valgfritt program og obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig. Du må selv påse at krav til praksis og veiledning er oppfylt.

Påmelding gjøres til 1. samling, og det er bindene påmelding til alle fire samlingene i programmet (4 samlinger a to dager - til sammen 64 timer).

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For valgfritt program må du ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og 6 md. praksis samtidig.

Målgruppe

Valgfritt program i habiliteringspsykologi fokuserer på temaer som er relevante for psykologer som arbeider med barn, ungdom og voksne som har sammensatte vansker, herunder utviklingshemming/autisme og ulike tilleggsvansker (atferdsproblemer, psykisk lidelse, nevropsykiatriske tilstander). Programmet vil være relevant for alle psykologer som kommer i kontakt med pasienter med habiliteringsbehov, for eksempel som ansatt i habiliteringstjenestene, BUP, DPS, PPT, NAV, Statped og i kommunene.

Programmet er aktuelt for psykologer som har gjennomført fellesprogrammet og er særlig relevant for psykologer som skal bli spesialister i enten habiliteringspsykologi, barne- og ungdomspsykologi, familiepsykologi, arbeidspsykologi eller samfunns- og allmennpsykologi. Programmet er også aktuelt for spesialister som ønsker vedlikeholdsaktivitet. Psykologspesialister kan delta på hele eller deler av et valgfritt program som vedlikholdsaktiviet. Det vil ikke stilles krav til praksis og veiledning for psykologspesialister som søker opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet.

Målsetting

Målet med samlingene er å øke deltakernes forutsetninger for å kombinere forskningsbasert kunnskap med kliniske ekspertise til brukernes beste i tråd med prinsipperklæring om evidensbasert praksis. Kursene skal gi økte forutsetninger for å beskrive, analysere og begrunne valg av tilnærminger i klinisk praksis. Kursene skal også gi psykologene bedre forutsetninger for å samarbeide tverrfaglig og tverretatlig. Praktiske øvelser og konkrete verktøy vil vektlegges på alle kurssamlingene. 

Samling 1: Spiseutvikling og spise- og ernæringsvansker hos personer med utviklingsforstyrrelser, syndromer og somatiske tilstander

Etter samlingen skal psykologen ha økt kompetanse om:

 • Skillet mellom normale utfordringer med mat/måltider og spisevansker
 • Spisevansker med vekt på følgende grupper:
  • Personer som spiser for lite grunnet reguleringsvansker, vegring og/eller forsinket utvikling, og personer med spisevansker sekundært til somatiske tilstander med smerteproblematikk
  • Personer som ikke mestrer å spise den maten som forventes ut fra alder, grunnet sensoriske eller motoriske vansker, eller misdannelser i munn og kjeve
  • Personer med et ekstremt snevert kosthold over tid
  • Personer med overvekt/overspising relatert til syndrom/diagnose, slik som ved Prader-Willi og Down-syndrom, og ved hormonell ubalanse etter malign sykdom
 • Hvilke forståelsesmodeller som kan være utgangspunkt for psykologisk intervensjon når slike vansker foreligger
 • Psykologens rolle i et tverrfaglig og tverretatlig samarbeid rundt disse pasientgruppene

Les  Målbeskrivelsen  for valgfritt program i Habiliteringspsykologi

Tid: Kl 0900-1700 alle kursdager

Medlemspris i 2022 er kr 3700 per kursdag og deltakeravgiften faktureres per kurssamling.

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
27.01.22
1. samling
26.01.22
Oslo
17121
2. samling
23.12.21
Oslo
3. samling
23.12.21
Oslo
4. samling
23.12.21
Oslo
 • Arbeidspsykologi
 • Barne- og ungdomspsykologi
 • Familiepsykologi
 • Habiliteringspsykologi
 • Samfunns- og allennpsykologi
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.