Habiliteringspsykologi

17121
08.11.2021
09.11.2021
2
16
Oslo
Tonje Elgsås/Arvid Nikolai Kildahl
7.300,00 for medlemmer
14.600,00 for ikke medlemmer
04.10.2021

Logg deg inn for å få medlemspris.

.

For å kunne starte på valgfritt program til spesialiteten må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet. Valgfritt program og obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig. Du må selv påse at krav til praksis og veiledning er oppfylt.

Påmelding gjøres til 1. samling, og det er bindene påmelding til alle fire samlingene i programmet (4 samlinger a to dager - til sammen 64 timer).

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For valgfritt program må du ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og 6 md. praksis samtidig.

Privatpraksis godkjennes ikke i spesialistutdanningen. Dette gjelder om man jobber som selvstendig næringsdrivende i form av enkelpersonsforetak, ansatt i eget aksjeselskap eller inngår i kontorfellesskap. Ta kontakt med spesialistgodkjenning@psykologforeningen.no for nærmere informasjon.

Målgruppe

Valgfritt program i habiliteringspsykologi fokuserer på temaer som er relevante for psykologer som arbeider med barn, ungdom og voksne som har sammensatte vansker, herunder utviklingshemming/autisme og ulike tilleggsvansker (atferdsproblemer, psykisk lidelse, nevropsykiatriske tilstander). Programmet vil være relevant for alle psykologer som kommer i kontakt med pasienter med habiliteringsbehov, for eksempel som ansatt i habiliteringstjenestene, BUP, DPS, PPT, NAV, Statped og i kommunene.

Programmet er aktuelt for psykologer som har gjennomført fellesprogrammet og er særlig relevant for psykologer som skal bli spesialister i enten habiliteringspsykologi, barne- og ungdomspsykologi, familiepsykologi, arbeidspsykologi eller samfunns- og allmennpsykologi. Programmet er også aktuelt for spesialister som ønsker vedlikeholdsaktivitet. Det vil ikke stilles krav til praksis og veiledning for psykologspesialister som søker opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet.

Målsetting

Målet med samlingene er å øke deltakernes forutsetninger for å kombinere forskningsbasert kunnskap med klinisk ekspertise til brukerens beste i tråd med prinsipperklæringen om evidensbasert praksis. Kursene skal gi økte forutsetninger for å beskrive, analysere og begrunne valg av tilnærminger i klinisk praksis. Kursene skal også gi psykologene bedre forutsetninger for å samarbeide tverrfaglig og tverretatlig. Praktiske øvelser og konkrete verktøy vil vektlegges på alle samlingene

Samling 1: Psykologiske intervensjoner ovenfor personer med utviklingsforstyrrelser og utviklingshemming

Etter samlingen skal psykologen ha økt kompetanse om:

  •  Utviklingspsykologisk perspektiv på emosjonsregulering
  • Tilrettelegging av psykoterapi
  • Individuelle og gruppebaserte tiltak
  • Tilpasset kommunikasjon (evnenivå og kommunikasjonsmodalitet)
  • Bruk av ulike type hjelpemidler i terapi
  • Samarbeid med nettverk i implementering av psykologiske intervensjoner

Les målbeskrivelse for  Målbeskrivelse valgfritt program i Habiliteringspsykologi

.

Tid: Kl 0900-1700 alle kursdager

Medlemspris i 2021 er kr 3650 per kursdag og deltakeravgiften faktureres per kurssamling.

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
08.11.21
1. samling
04.10.21
Oslo
17121
2. samling
04.10.21
Oslo
3. samling
04.10.21
Oslo
4. samling
04.10.21
Oslo

Kurs: 17121, Habiliteringspsykologi


Arbeidspsykologi

Barne- og ungdomspsykologi

Familiepsykologi

Habiliteringspsykologi

Samfunns- og allennpsykologi

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.