Psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier
(Fulltegnet)

17521
09.09.2021
10.09.2021
2
16
Oslo
Anne-Kristin Imenes
7.300,00 for medlemmer
14.600,00 for ikke medlemmer
05.08.2021
Logg deg inn for å få medlemspris
Les om valgfrie program godkjent til spesialitetene

.

For å kunne starte på Valgfritt program til spesialiteten må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet.
Valgfritt program og obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig.

Påmelding gjøres til 1.samling, og det er bindende påmelding til alle fire samlingene i programmet.

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For valgfritt program betyr det at du må ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og 6 månders praksis samtidig. Du er selv ansvarlig for at du er i godkjent praksis og i veiledning samtidig som du går på kurs.

Vi gjør oppmerksom på at privatpraksis ikke godkjennes i spesialistutdanningen. Dette gjelder om man jobber som selvstendig næringsdrivende i form av enkeltpersonforetak, ansatt i eget aksjeselskap eller inngår i kontorfellesskap. Ta kontakt med spesialistgodkjenning@psykologforeningen.no for nærmere informasjon.

Det valgfrie programmet skal primært gi psykologer med erfaring fra andre tjenesteområder enn psykisk helsevern for barn og unge økt kompetanse i psykologfaglig arbeid med barn, ungdom og familier. Programmet skal kvalifisere deltakerne til å kunne arbeide med barn, ungdommer og familier på tvers av ulike kontekster hvor disse er klienter. Programmet gir økt kompetanse i å forstå og anvende utviklingspsykologiske og systemiske perspektiver på psykologfaglig arbeid.

Se målbeskrivelse

Målgruppe

Målgruppen for dette valgfrie programmet er psykologer som arbeider i psykisk helsevern, i kommunale tjenester, samt barne- og familievern, og som ønsker økt kompetanse i anvendelse av sin psykologkompetanse i arbeid med barn, ungdom og familier. Utdanningen er også relevant for psykologer med erfaring fra somatiske tjenester (for eksempel sykehus) og barn som pårørendearbeid.

Psykologspesialister kan søke om å på delta på hele, eller deler av det valgfrie programmet som vedlikeholdsaktivitet, da stilles ikke krav til praksis og veiledning.
Søknad sendes kurs@psykologforeningen.no . Vi gjør oppmerksom på at deltakere som skal ha programmet til sin spesialitet, har førsteprioritet.

Samling 1: Barnesamtale

Målet med samlingen er å gi økte ferdigheter i hvordan få kontakt med og ivareta barn gjennom samtale. Samlingen skal også gi kunnskap om hvordan utviklingspsykologisk kunnskap integreres i ulike samtaleteknikker.

Etter samlingen skal psykologen:

  • Ha økte ferdigheter i bruk av utviklingsstøttende behandlingsmetoder, for eksempel samtaleteknikker, lek, narrativer og metaforer.
  • Ha økte ferdigheter i bruk av terapeutiske materialer rettet mot barn, som for eksempel bruk av visuelle og kreative hjelpemidler.
  • Ha økte ferdigheter i metoder for å utforske barnets perspektiv og skape medvirkning
  • Ha økt ferdigheter om samtaleteknikker tilpasset barn med nevrokognitive utviklingsutfordringer

Om kursleder

Anne-Kristin Imenes er psykologspesialist med fordypning i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Hun har lang erfaring som kommunepsykolog for barn og unge i Nøtterøy kommune og har i tillegg arbeidet i PPT, i familievernet, i psykisk helsetjeneste og i spesialisthelsetjenesten BUP. Imenes har utviklet kurs i "Samtaler med barn" og underviser i kommuner for KoRus - kompetansesenter Rus region Øst. Hun utvikler og leder flere folkehelseprosjekter i skoler og barnehager. Imenes er en ettertraktet foredragsholder for både foreldre, elever og fagfolk og har bred erfaring med variert formidling og undervisning. Hun er særlig engasjert i utformingen av psykiske lavterskeltjenester, brobygging mellom tjenester og FIT (feedback informerte tjenester). Hun har ledet utvalget for kartlegging av kompetansehevende tiltak for psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester i Psykologforeningen.

Du melder deg kun på til 1. samling, du vil da automatisk være påmeldt alle 4 samlingene i dette programmet, og kurset faktureres per samling

Tid kl. 9-17 begge dager.

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
09.09.21
1. samling
05.08.21
Oslo
17521
2. samling
05.08.21
Oslo
3. samling
05.08.21
Oslo
4. samling
05.08.21
Oslo

Kurs: 17521, Psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier (Fulltegnet)


  • Familiepsykologi
  • Habiliteringspsykologi
  • Rus- og avhengighetspsykologi
  • Samfunn- og allmennpsykologi
  • Voksenpsykologi
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.