Behandling av psykosetilstander (Fulltegnet)

15120
15.10.2020
16.10.2020
2
16
Oslo
Tiril Østefjells/June Lystad
7.200,00 for medlemmer
14.400,00 for ikke medlemmer
10.09.2020

Logg deg inn for å få medlemspris ved påmelding

  • 1 samling: Psykosebegrepet
  • 2. samling: Særskilte faktorer ved utredning av psykose
  • 3. samling: Integrerte og helhetlige behandlingstilnærminger
  • 4. samling: Systemarbeid og erfaringskompetanse

Målgruppe

Den primære målgruppen for det valgfrie programmet er psykologer som har behandlingsansvar for pasienter med psykose eller psykosenære tilstander.
Programmet kan godkjennes som valgfritt program for psykologer som har tilstrekkelige forkunnskaper; det vil si at de har gjennomført obligatorisk program i voksenpsykologi og eller barne- og ungdomspsykologi, og har hatt erfaring med å avdekke, utrede og/eller behandle alvorlige psykiske lidelser.

 

NB! Dersom du har fullført det obligatoriske programmet i voksenpsykologi eller barne- og ungdomspsykologi hos IAP eller RBUP, må du sende dokumentasjon på det til kurs@psykologforeningen.no

Psykologspesialister kan søke om å på delta på hele, eller deler av det valgfrie programmet som vedlikeholdsaktivitet. Det stilles da ikke stilles krav til praksis og veiledning. Søknad sendes kurs@psykologforeningen.no    Vi gjør oppmerksom på at deltakere som skal ha programmet til sin spesialitet, har førsteprioritet.

 

Vi gjør oppmerksom på at deltakere som skal ha programmet til sin spesialitet har førsteprioritet.

Spesifikk kompetanse

Psykologspesialisten skal kunne beskrive, analysere og begrunne valg av metoder i yrkesutøvelsen og kunne samarbeide med andre tjenesteytere. De spesifikke kompetansene, kunnskaper og ferdigheter, utvikles gjennom deltakelse på kurs, i praksis, veiledning og ved fordypning i anbefalt litteratur.

Målsetting

Målet med samlingene (4 samlinger på til sammen 64 timer over ett år) er å øke deltakernes forutsetninger for å kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise, pasientens ønskemål i tråd med prinsipperklæringen om evidensbasert praksis og i lys av den konkrete yrkesutøvelsen. Kursene skal gi økte forutsetninger for å beskrive, analysere og begrunne valg av tilnærminger i praksis. Kursene skal også gi psykologene forutsetning for å samarbeide tverrfaglig og tverretatlig.

Praksis

Det kreves at psykologene som deltar på programmet arbeider ett årsverk der psykologen har behandlingsansvar for pasienter med psykoselidelser eller psykosesymptomer.

Psykologen skal ha erfaring med flere av fasene i et behandlingsforløp samt at psykologen er tilstede og bidrar når behandlingstilnærming velges, også i akutte situasjoner før tiltak iverksettes uten pasientens samtykke.

Veiledning

60 timer veiledning skal gis av spesialist i voksenpsykologi eller spesialist i barne- og ungdomspsykologi, som har bred erfaring med psykosebehandling eller av veileder som er særskilt godkjent av fagutvalget. 

 

Tid

0900-1700 alle kursdager.

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
15.10.20
1. samling
10.09.20
Oslo
15120
2. samling
07.01.21
Oslo
3. samling
13.05.21
Oslo
4. samling
23.09.21
Oslo
  • Barne- og ungdomspsykologi
  • Voksenpsykologi
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.