Emosjonsfokusert familieterapi anvendt i klinisk
arbeid med barn og unge

19521
14.04.2021
15.04.2021
2
16
Oslo
Hanna Aardal/Bente Austbø
7.300,00 for medlemmer
14.600,00 for ikke medlemmer
10.03.2021

Logg deg inn for å få medlemspris.

Les om valgfrie program godkjent til spesialitetene

.

For å kunne starte på valgfritt program til spesialiteten må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet, og du må også ha gjennomført det obligatoriske programmet for spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi. Dersom du har fullført det obligatoriske programmet i barne- og ungdomspsykologi hos IAP eller RBUP, må du sende dokumentasjon på det til liv@psykologforeningen.no.

Psykologer som har fullført andre obligatoriske spesialistprogram og som har minst 2 års erfaring med psykologfaglig arbeid med barn og unge, kan også vurderes for opptak etter søknad.

Valgfritt program og obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig.

Påmelding gjøres til 1. samling, og det er bindene påmelding til alle fire samlingene i programmet (4 samlinger a to dager - til sammen 64 timer).

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For valgfritt program må du ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og 6 md. praksis samtidig.

Privatpraksis godkjennes ikke i spesialistutdanningen. Dette gjelder om man jobber som selvstendig næringsdrivende i form av enkelpersonsforetak, ansatt i eget aksjeselskap eller inngår i kontorfellesskap. Ta kontakt med spesialistgodkjenning@psykologforeningen.no for nærmere informasjon.

Psykologspesialister kan søke om å delta på hele eller deler av det valgfrie programmet som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning. Søknad sendes kurs@psykologforeningen.no. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som skal ha programmet til sin spesialitet ha førsteprioritet.

Emosjonsfokusert familieterapi og foreldreveiledning (EFFT) er utviklet av Joanne Dolhanty og Adele Lafrance Robinson. I EFFT er det fokus på å behandle psykiske vansker hos barn eller hjelpe barn med emosjonsregulering, gjennom å veilede og støtte foreldrene, slik at de blir sine barns emosjonsveiledere og bedringsagenter.

Målgruppe

Psykologer som jobber i psykisk helsevern for barn og ungdom, i kommunale tjenester for barn og unge, samt statlig barne- og familievern Kan også godkjennes for andre med fullført obligatorisk program og minimum 2 års praksis med barn og unge (se oversikt på Psykologforeningens hjemmeside). Psykologspesialister kan søke opptak til kursene som vedlikehold.

Forventet læringsutbytte på kurssamlingene 1-4

  • Økte kunnskaper om teorigrunnlaget for en spesifikk behandlingsmetode
  • Økte kunnskaper om anvendelsen av en spesifikk behandlingsmetode
  • Inngående kunnskaper om psykoterapimetodens styrker og begrensninger

Læringsutbytte samling 1: Introduksjon til emosjonsfokusert familieterapi

  • Økte kunnskaper om teorigrunnlaget for EFST som behandlingsmetode
  • Økt kunnskap om hvordan EFST gjennomføres i praksis
  • Økt kunnskap om følelser
  • Økt forståelse av seg selv i relasjon til andre gjennom et opplevelsesbasert fokus og egenerfaring
  • Kjennskap til gjennomføring av 2-dagers foreldrekurs

Metode

Undervisningen er seminarbasert, og vil gjennomgående integrere deltakernes praktiske erfaring med teori. Seminarformen inneholder presentasjon av egne kasus, aktiv drøfting, praktiske øvelser i form av rollespill og arbeid med eget materiale, samt teoretisk kunnskap.

Se  Målbeskrivelse Psykoterapeutisk metode for barn og unge

Om kurslederne

Bente Austbø er utdannet psykolog ved UiB 2001, og psykologspesialist fra 2008 med fordypning innen barn og unge. Videreutdanning i emosjonsfokusert individualterapi, parterapi og familieterapi. Videreutdanning som facilitator og trainer i emosjonsfokusert familieterapi. Medforfatter av boken Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre - en lærebok for terapeuter og veiledere (2019). Psykologspesialist ved institutt for Psykologisk Rådgivning i Bergen.

Hanna Aardal jobber ved Institutt for Psykologisk rådgivning i Bergen. Hun var utdannet psykolog i 2005, og spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi i 2011. Hanna har videreutdanning i emosjonsfokusert individualterapi, parterapi og familieterapi. Videreutdanning som facilitator og trainer i familieterapi, og veileder i individualterapi.

.

Tid: 0900-1700 alle kursdager.

Medlemspris i 2021 er kr 3650 per kursdag. Deltakeravgiften faktureres per kurssamling.

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
14.04.21
1. samling
10.03.21
Oslo
19521
2. samling
10.03.21
Oslo
3. samling
10.03.21
Oslo
4. samling
10.03.21
Oslo

Kurs: 19521, Emosjonsfokusert familieterapi anvendt i klinisk arbeid med barn og unge


Barne- og ungdomspsykologi (krever gjennomført obligatorisk program)

Familiepsykologi (krever gjennomført obligatorisk program og som har minst 2 års erfaring med psykologfaglig arbeid med barn og unge kan også vurderes for opptak etter søknad)

Rus- og avhengighetspsykologi (krever gjennomført obligatorisk program og som har minst 2 års erfaring med psykologfaglig arbeid med barn og unge kan også vurderes for opptak etter søknad)

Samfunns- og allmennpsykologi (krever gjennomført obligatorisk program og som har minst 2 års erfaring med psykologfaglig arbeid med barn og unge kan også vurderes for opptak etter søknad)

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.