Utfyllende bestemmelser for veiledning

Utfyllende bestemmelser for veiledning i Norsk psykologforenings spesialistutdanning

(Vedtatt av sentralstyret 6.desember 2018 med ikrafttredelse 1.januar 2019)

Veiledning er en av de fire utdanningsaktivitetene som utgjør spesialistutdanningen. Veiledning skal bidra til utvikling av spesialistkompetanse gjennom veiledning på praksis og skriftlig arbeid. Veiledningen skal ta utgangspunkt i den kunnskap, verdier og erfaringer som utgjør grunnlaget for arbeid som psykologspesialist.

Reglementet for spesialistutdanningen (Landsmøtet 2016) i Norsk psykologforening sier at: Veiledningen skal gi en erfaren kollegas perspektiv på psykologens arbeid. Veiledningen skal bestå av faglig tilførsel, korrigeringer og råd, samt gi psykologen mulighet for kontinuerlig selvrefleksjon. Veileder vurderer psykologens faglige progresjon samt læringsutbytte i tråd med målbeskrivelsen for utdanningen.

Veileder skal se til at psykologen arbeider i overenstemmelse med gjeldende lover, prinsipperklæringen om evidensbasert praksis og etiske prinsipper for nordiske psykologer.

Veiledningens mål

Veiledningen skal bidra til å øke psykologens kompetanse (kunnskaper, ferdigheter og holdninger) gjennom utviklingsstøttende og korrigerende tilbakemeldinger på praksis. Veiledningen skal også fremme etisk forsvarlig praksis og høy kvalitet på tjenestene. Det er et mål at veiledningen skal føre til økt bevissthet om egne holdninger og holdningsendringer. Veiledningen skal bidra til å knytte teori til egen praksis.

Følgende dokumenter regulerer veiledningen

 • Reglement for spesialistutdanningen i Norsk psykologforening med utfyllende bestemmelser
 • Standardkontrakt for veiledning i Norsk psykologforenings spesialistutdanning
 • Norsk psykologforenings mal for veiledningsattest
 • Prinsipperklæringen om evidensbasert psykologisk praksis
 • Etiske prinsipper for nordiske psykologer
 • Målbeskrivelsen for det aktuelle programmet 

Krav til omfang og form

 • I løpet av spesialistutdanningens 240 veiledningstimer skal psykologen motta veiledning fra minst to veiledere
 • En veiledningstime er 45 minutter
 • Ett av veiledningsforholdene skal ha minimum 40 timers varighet
 • Minimum 40 timer av de totalt 180 timene som er veiledning til obligatorisk og valgfritt program skal være individuell veiledning
 • Veiledningsforhold med varighet mindre enn 10 timer godkjennes kun i forbindelse med annen kontraktfestet veiledning
 • 60 timer skal være veiledning til praksis i fellesprogrammet
 • 120 timer skal være veiledning til praksis i obligatorisk program
 • 60 timer skal være veiledning til praksis i valgfritt program
 • For spesialitetene i nevropsykologi, psykoterapi og organisasjonspsykologi er 180 timer veiledning til praksis i det obligatoriske programmet
 • Inntil 20 timer av de 240 timene med veiledning kan benyttes til det skriftlige arbeidet.
 • Gruppeveiledning skal skje i grupper på maksimalt 4 deltakere som alle må være autoriserte psykologer

For øvrig se Reglement for spesialistutdanningen

Mulighet for veiledning via videokonferanse

Individuell veiledning via videokonferanse godkjennes. Gruppeveiledning via video og veiledning via telefon godkjennes ikke.

Forutsetninger for å bruke videokonferanse i veiledning:

 • Det er veileder som avgjør om videoveiledning til enhver tid er faglig forsvarlig
 • Det første møtet mellom veileder og psykolog skal være et fysisk møte. Dette for å etablere en relasjon og skrive veiledningskontrakt
 • Når en skal bruke video som grunnlag for diskusjoner, analyser og trening i veiledninganbefales det at dette gjøres i et fysisk møte. Å vise videopptak av behandling via video krever trygge systemer for datasikkerhet
 • Det skal avtales fysiske veiledningsmøter minst annenhver måned i veiledningsperioden
 • Krav til konfidensialitet og datasikkerhet er ivaretatt
 • I videoveiledning er det særskilt viktig å utarbeide en plan som sørger for at veiledningen ivaretar utviklingsområder utover saksorientert veiledning (se standardkontrakt for veiledning)
 • Det planlegges for håndtering av tekniske utfordringer
 • Veiledningen evalueres regelmessig

Kvalitetssikring av veiledningen

 • Veiledningsforholdet skal alltid starte med kontraktsinngåelse
 • Psykologforeningens obligatoriske standardkontrakt skal fylles ut, underskrives og sendesinn til spesialistgodkjenning@psykologforeningen.no innen 4 uker etter at veiledningen har startet
 • Begge parter har ansvar for at veiledningsprosessen evalueres regelmessig. Veileder har ansvar for både formativ og summativ vurdering av psykologens kompetanser
 • Formativ vurdering (1) skal gjøres så ofte som det er formålstjenlig med utgangspunkt iinnlevert materiale/dokumentasjon/demonstrasjon av kompetansene og de kriteriene somer fastsatt av fagutvalget i målbeskrivelse. Veileder har ansvar for å vurdere psykologenskompetanser både underveis i veiledningsprosessen og ved avslutning. Det forutsettes atpsykologen blir gjort kjent med veileders vurdering fortløpende i veiledningen
 • Summativ vurdering ( 2) skal gjøres ved avslutning av veiledningsforholdet ogdokumenteres i attest
 • Veileder skal utstede veiledningsattest ved avsluttet veiledningsforhold etter Norsk psykologforening mal for veiledningsattest innen 4 uker etter at veiledningen er avsluttet
 1. Den formative vurdering har til formål å vurdere psykologens progresjon og utvikling underveis i veiledningen. Utviklingsmålene gjennomgås og det reflekteres over hva som er hensiktsmessige læringsaktiviteter og fremtidige mål
 2. Den summative vurderingen har som formål å vurdere psykologens læringsutbytte etter endt veiledning.

Emneord: veiledning

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.