Voksenpsykologi (Fulltegnet)
Utredning og diagnostisering

21123
02.03.2023
03.03.2023
2
16
Oslo
Elisabeth Frøshaug og Yasmin Iqbal
7.600,00 for medlemmer
15.200,00 for ikke medlemmer
26.01.2023

Logg deg inn for å få medlemspris

NB! Fra 2023 er det bindende påmelding til alle de 6 obligatoriske kursene til spesialiteten i voksenpsykologi. Du er  automatiskpåmeldt alle kursene i denne kursrekken ved påmelding til kurs 1

Merk at avmeldingsfristen er 5 uker før kurs 1.

Om du allerede har startet på de obligatoriske kursene og mangler noen kurs , send e-post til  nina.lunde@psykologforeningen.no   med oversikt over hvilke kurs du evt. mangler.

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For obligatoriske kurs betyr det at du må ha mer enn 60 timer veiledning, 48 timer kurs og 1,5 års praksis samtidig.

Obligatoriske kurs og valgfritt program kan ikke gjennomføres samtidig.

Du er selv ansvarlig for at du er i godkjent praksis og i veiledning samtidig som du går på kurs.

«Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis. Skjemaer

Ta kontakt med spesialistgodkjenning@psykologforeningen.no for nærmere informasjon.

I henhold til spesialitetens målbeskrivelse skal de obligatoriske kursene på 96 timer gjennomføres over minimum 18 mnd. Kursene skal ha en jevn spredning over perioden, jf. krav om samtidighet i praksis, veiledning og kurs.
Du er selv ansvarlig for å passe på at kursene ikke gjennomføres på kortere tid.

Målsetting

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å begrunne valg av utredningsmetoder for vurdering av helsetilstand, alvorlighetsgrad og behandlingsbehov.
Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å utarbeide gode behandlingsplaner i samarbeid med den voksne pasienten og eventuelle pårørende.

Forventet læringsutbytte

Kunne beskrive status presens
Kunne tolke og anvende resultater fra anerkjente og relevante utredningsverktøy, samt kjennskap til verktøyenes styrker og svakheter
Kunne innhente og vurdere komparente opplysninger
Kunne screene kognitive funksjoner
Kunne gjennomføre differensialdiagnostikk og vurdere komorbiditet, herunder rusproblematikk
Kunne utarbeide kasusformulering og behandlingsplan
Kunne henvise til annen eller supplerende utredning, herunder nevropsykologisk utredning
Kunne formidle resultater av utredning til pasienten og pårørende

Målbeskrivelse voksenpsykologi

Utfyllende bestemmelser voksenpsykologi

Tid:

kl 0900-1700 begge dager

Avmeldingsfrist 5 uker før kursstart

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
02.03.23
Kurs 1
26.01.23
Oslo
21123
Kurs 2
26.01.23
Digitalt
Kurs 3
26.01.23
Oslo
Kurs 4
26.01.23
Oslo
Kurs 5
26.01.23
Digitalt
Kurs 6
26.01.23
Oslo

Kurs: 21123, Voksenpsykologi (Fulltegnet) Utredning og diagnostisering


Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.