Voksenpsykologi:
Utredning og diagnostisering

20121
17.06.2021
18.06.2021
2
16
Oslo
Anne Lill Ørbeck og Pia T. Wiig
7.300,00 for medlemmer
14.600,00 for ikke medlemmer
13.05.2021

Logg deg inn for å få medlemspris

For å kunne starte på de obligatoriske kursene til spesialiteten i voksenpsykologi må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet.
Obligatoriske kurs og valgfritt program kan ikke gjennomføres samtidig.

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For obligatoriske kurs betyr det at du må ha mer enn 60 timer veiledning, 48 timer kurs og 1,5 års praksis samtidig.

Du er selv ansvarlig for at du er i godkjent praksis og i veiledning samtidig som du går på kurs. 
Vi gjør oppmerksom på at privatpraksis ikke godkjennes i spesialistutdanningen. Dette gjelder om man jobber som selvstendig næringsdrivende i form av enkeltpersonforetak, ansatt i eget aksjeselskap eller inngår i kontorfellesskap. Ta kontakt med spesialistgodkjenning@psykologforeningen.no for nærmere informasjon.

I henhold til spesialitetens målbeskrivelse skal de obligatoriske kursene på 96 timer gjennomføres over minimum 18 mnd. Kursene skal ha en jevn spredning over perioden, jf. krav om samtidighet i praksis, veiledning og kurs. Du er selv ansvarlig for å passe på at kursene ikke gjennomføres på kortere tid.

Målsetting

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å begrunne valg av utredningsmetoder for vurdering av helsetilstand, alvorlighetsgrad og behandlingsbehov.
Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å utarbeide gode behandlingsplaner i samarbeid med den voksne pasienten og eventuelle pårørende.

Forventet læringsutbytte

  • Kunne beskrive status presens
  • Kunne tolke og anvende resultater fra anerkjente og relevante utredningsverktøy, samt kjennskap til verktøyenes styrker og svakheter
  • Kunne innhente og vurdere komparente opplysninger
  • Kunne screene kognitive funksjoner
  • Kunne gjennomføre differensialdiagnostikk og vurdere komorbiditet, herunder rusproblematikk
  • Kunne utarbeide kasusformulering og behandlingsplan
  • Kunne henvise til annen eller supplerende utredning, herunder nevropsykologisk utredning
  • Kunne formidle resultater av utredning til pasienten og pårørende

Målbeskrivelse voksenpsykologi

Utfyllende bestemmelser voksenpsykologi

Tid: kl 0900-1700 begge dager

Avmeldingsfrist 5 uker før kursstart

Du må selv melde deg på hvert av de 6 obligatoriske kursene til spesialiteten i voksenpsykologi

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
17.06.21
Kurs 1
13.05.21
Oslo
20121
Kurs 2
26.08.21
Digitalt
Kurs 3
06.01.22
Oslo
Kurs 4
12.05.22
Digitalt
Kurs 5
18.08.22
Oslo
Kurs 6
10.11.22
Oslo

Kurs: 20121, Voksenpsykologi: Utredning og diagnostisering


Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.