Voksenpsykologi:
Utredning og diagnostisering

23120
22.10.2020
23.10.2020
2
16
Oslo
Anne Lill Ørbeck og Pia T. Wiig
7.200,00 for medlemmer
14.400,00 for ikke medlemmer
16.10.2020

 

  Logg deg inn for å få medlemspris

 • For å kunne starte på de obligatoriske kursene til spesialiteten i voksenpsykologi må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet.
 • Obligatoriske kurs og valgfritt program kan ikke gjennomføres samtidig.
 • Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For obligatoriske kurs betyr det at du må ha mer enn 60 timer veiledning, 48 timer kurs og 1,5 års praksis samtidig.
 • Du er selv ansvarlig for at du er i godkjent praksis og i veiledning samtidig som du går på kurs. 
 • Vi gjør oppmerksom på at privatpraksis ikke godkjennes i spesialistutdanningen. Dette gjelder om man jobber som selvstendig næringsdrivende i form av enkeltpersonforetak, ansatt i eget aksjeselskap eller inngår i kontorfellesskap. Ta kontakt med  spesialistgodkjenning@psykologforeningen.no  for nærmere informasjon.
 • I henhold til spesialitetens målbeskrivelse skal de obligatoriske kursene på 96 timer gjennomføres over minimum 18 mnd. Kursene skal ha en jevn spredning over perioden, jf. krav om samtidighet i praksis, veiledning og kurs. Du er selv ansvarlig for å passe på at kursene ikke gjennomføres på kortere tid.

Målsetting

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å begrunne valg av utredningsmetoder for vurdering av helsetilstand, alvorlighetsgrad og behandlingsbehov.
Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å utarbeide gode behandlingsplaner i samarbeid med den voksne pasienten og eventuelle pårørende.

Forventet læringsutbytte

 • Kunne beskrive status presens
 • Kunne tolke og anvende resultater fra anerkjente og relevante utredningsverktøy, samt kjennskap til verktøyenes styrker og svakheter
 • Kunne innhente og vurdere komparente opplysninger
 • Kunne screene kognitive funksjoner
 • Kunne gjennomføre differensialdiagnostikk og vurdere komorbiditet, herunder rusproblematikk
 • Kunne utarbeide kasusformulering og behandlingsplan
 • Kunne henvise til annen eller supplerende utredning, herunder nevropsykologisk utredning
 • Kunne formidle resultater av utredning til pasienten og pårørende

Målbeskrivelse voksenpsykologi

Utfyllende bestemmelser voksenpsykologi

Tid:kl 0900-1700 begge dager

Avmeldingsfrist 5 uker før kursstart

Du må selv melde deg på hvert av de 6 obligatoriske kursene til spesialiteten i voksenpsykologi

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
22.10.20
Kurs 1
16.10.20
Oslo
23120
Kurs 2
07.01.21
Oslo
Kurs 3
15.04.21
Oslo
Kurs 4
12.08.21
Oslo
Kurs 5
04.11.21
Oslo
Kurs 6
17.02.22
Oslo
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.