Helsepsykologi (Fulltegnet)
Utmattelse og søvn

24524
24.01.2024
25.01.2024
2
16
Oslo
Pris annonseres senere
20.12.2023
Logg deg inn for å få medlemspris

Målbeskrivelse

For å kunne starte på de obligatoriske kursene til spesialiteten i helsepsykologi må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet.

Obligatoriske kurs og valgfritt program kan ikke gjennomføres samtidig.

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For obligatoriske kurs betyr det at du må ha mer enn 60 timer veiledning, 48 timer kurs og 1,5 års praksis samtidig. 

Du er selv ansvarlig for at du er i godkjent praksis og i veiledning samtidig som du går på kurs.

«Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis.    Skjemaer

Kurs 5

Kurset fokuserer på utmattelse som følger ulike sykdommer og inkluderer også CFS/ME (Chronic Fatigue Syndrom, Myalgisk encefalomyelopati). Bred utredning i et biopsykososialt perspektiv er vesentlig, herunder kartlegging av pasientens symptom- og sykdomsforståelse.

Betydningen av søvn i et folkehelseperspektiv er stor. Søvnproblemer kan både følge av sykdom og predisponere for sykdom. Det gjelder i alle aldersgrupper. I kurset gjennomgås søvnforstyrrelser og evidensbasert behandling av disse.

Forventet læringsutbytte:

  • Kunnskap om utmattelse forstått i et biopsykososialt perspektiv, med vekt på utløsende og opprettholdende faktorer
  • Kunne gi psykoedukasjon om utmattelse til pasient og pårørende, innenfor rammen av et biopsykososialt perspektiv der flere faktorer påvirker hverandre
  • Kunne iverksette tiltak for å leve best mulig med utmattelse
  • Kunnskap om grunnleggende prinsipper om aktivitetsregulering og betydningen av aktivitetsregulering for å leve med utmattelse
  • Kunnskap om søvnens betydning for psykisk helse, kognisjon og livskvalitet
  • Kunne gi evidensbasert behandling av hyppige forekommende søvn- forstyrrelser, for eksempel insomni og døgnrytmeforstyrrelser

Tid:   

kl 0900-1700 begge dager

Avmeldingsfrist:

5 uker før kursstart

Du må selv melde deg på hvert av de 6 obligatoriske kursene til spesialiteten i helsepsykologi

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
Kurs 1
12.10.22
Oslo
Kurs 2
01.02.23
Oslo
Kurs 3
03.05.23
Oslo
Kurs 4
16.08.23
Oslo
24.01.24
Kurs 5
20.12.23
Oslo
24524
Kurs 6
17.04.24
Oslo

Kurs: 24524, Helsepsykologi (Fulltegnet) Utmattelse og søvn


Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.