Habiliteringspsykologi
Spesifikke utfordringer ved utvalgte tilstander i et livsløpsperspektiv

44620
08.03.2021
09.03.2021
2
16
Digitalt
Kristine Stadskleiv/Rita Nielsen Glad
6.500,00 for medlemmer
13.000,00 for ikke medlemmer
01.02.2021

Logg deg inn for å få medlemspris

For å kunne starte på de obligatoriske kursene til spesialiteten må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet.

Påmelding gjøres til hvert kurs. I henhold til spesialitetens målbeskrivelse skal de obligatorisk kursene på 96 timer gjennomføres over minimum 1,5 år (18. mdr.). Kursene skal ha en jevn spredning over perioden, jf. krav om samtidighet i praksis, veiledning og kurs. Du er selv ansvarlig for å passe på at kursene ikke gjennomføres på kortere tid.

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For obligatoriske kurs betyr det at du må ha mer enn 60 timer veiledning, 48 timer kurs og 1,5 års praksis samtidig. Praksis må være habliteringspraksis når du tar obligatoriske kurs til spesialiteten i Habiliteringspsykologi.

Du er selv ansvarlig for at du er i godkjent praksis og i veiledning samtidig som du går på kurs. Privatpraksis er ikke godkjent i spesialistutdanningen.
Send epost til spesialistgodkjenning@psykologforeningen.no dersom du er i tvil.

Det er mulig å melde seg på en eller flere samlinger dersom man ikke har anledning til å følge hele kurssekvensen, og kurssamlingene kan også tas som frie spesialkurs/vedlikeholdskurs.

Kurs 6

omhandler utvalgte tilstander og implikasjoner for utredning, forebygging, oppfølging og livsfaser. Det legges vekt på utfordringer knyttet til det å leve med funksjonshemming i ulike faser av livet. Problemstillinger vil bli eksemplifisert ved ulike diagnosegrupper innen habilitering.

Etter kurset skal psykologen:

  • Ha kjennskap til konsekvenser for dagliglivsfungering ved utvalgte tilstander
  • Kjenne til vanlige livsfaserelaterte problemstillinger
  • Ha kjennskap til og kunne drøfte etiske dilemma i habiliteringsarbeid
  • Ha kjennskap til pårørende og familiearbeid, inkludert «leve-med» perspektivet, diagnoseforståelse og sorgarbeid

Se    Målbeskrivelse habiliteringspsykologi

Tid: kl 0900-1700 alle dager.

Medlemspris for kurs 6 når det gjennomføres digitalt er kr 3250 per kursdag. 

Kurs: 44620, Habiliteringspsykologi Spesifikke utfordringer ved utvalgte tilstander i et livsløpsperspektiv


Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.