Barne- og ungdomspsykologi
Spesialist i psykisk helsevern for barn og unge

36121
17.06.2021
18.06.2021
2
16
Oslo
Ester Marie S. Espeset
7.300,00 for medlemmer
14.600,00 for ikke medlemmer
13.05.2021
  Logg deg inn for å få medlemspris.  

.

For å kunne starte på de obligatoriske kursene til spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet.

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen.

For obligatoriske kurs betyr det at du må ha mer enn 60 timer veiledning, 48 timer kurs og 1,5 års praksis samtidig. Praksis må være barnepraksis når du tar obligatoriske kurs til spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi.

I henhold til spesialitetens målbeskrivelse skal de obligatoriske kursene på 96 timer gjennomføres over minimum 1,5 år. Kursene skal ha en jevn spredning over perioden, jf. krav om samtidighet i praksis, veiledning og kurs. Du er selv ansvarlig for å passe på at kursene ikke gjennomføres på kortere tid.

 Du må melde deg på til hvert kurs i denne kursrekken for å sikre deg plass på de kommende kursene, avmeldingsfrist er 5 uker før oppstart av de enkelte kurs.

Vi gjør oppmerksom på at privatpraksis ikke godkjennes i spesialistutdanningen. Dette gjelder om man jobber som selvstendig næringsdrivende i form av enkeltpersonforetak, ansatt i eget aksjeselskap eller inngår i kontorfellesskap. Ta kontakt med  spesialistgodkjenning@psykologforeningen.no  for nærmere informasjon.

Obligatoriske kurs og valgfritt program kan ikke gjennomføres samtidig. 

Målbeskrivelse barne-og-ungdomspsykologi

.

Kurs 1: Spesialist i psykisk helsevern for barn og unge (2 dager)

Kurset skal sikre at barnet og familiens perspektiv blir ivaretatt i pasientforløp. Psykologen skal få kjennskap til metoder for å sikre brukermedvirkning.

Kurset skal gi psykologene økte forutsetninger for å benytte relevante metoder for kvalitetssikring av arbeidet, både i pasientkontakt og i veiledning.

Etter kurset skal psykologen ha økt kunnskap om etablering og reparasjon av terapeutisk allianse i pasientforløp.

Kurset skal inneholde innlegg fra pasient/brukergruppeorganisasjoner.

Etter kurset skal psykologen:

  • Kjenne til metoder for kvalitetsvurdering, systematisk tilbakemelding og forbedring av praksis
  • Kjenne til metoder for å ivareta barn, unge og foresattes ønskemål, subjektivitet og medvirkningsrett i utredning og behandling (brukermedvirkning)
  • Ha økt kunnskap om etablering, vedlikehold og reparasjon av terapeutisk allianse, individuelt og i familier

Om kursleder

Ester Marie Stornes Espeset er psykologspesialist/PhD og ansatt ved Helse Fonna. Hun disputerte i 2011 med en avhandling om kroppsoppfatning og følelsesregulering hos pasienter med alvorlig anoreksi. Har tidligere jobbet som psykolog ved sengepost for ungdom på BUP Lian, St.Olavs Hospital. Jobber nå som behandler ved BUP Haugesund hvor hun leder et behandlingsteam for spiseforstyrrelser. I tillegg er hun prosjektleder for innovasjonsprosjektet "Barn og unges helsetjeneste" i Helse Fonna. De syv samhandlingsforløpene som er utviklet i prosjektet er laget i tett samarbeid mellom brukere, ansatte i kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten og beskriver tilbud til barn og unge på tvers av kommune og spesialisthelsetjeneste.

Tid: kl. 0900-1700 alle dager

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
17.06.21
Kurs 1
13.05.21
Oslo
36121
Kurs 2
13.09.21
Oslo
Kurs 3
14.02.22
Oslo
Kurs 4
25.07.22
Oslo
Kurs 5
09.11.22
Oslo

Kurs: 36121, Barne- og ungdomspsykologi Spesialist i psykisk helsevern for barn og unge


Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.