Barne- og ungdomspsykologi
Sped- og småbarns psykiske helse

36221
18.10.2021
19.10.2021
2
16
Oslo
Hedvig Svendsrud
7.300,00 for medlemmer
14.600,00 for ikke medlemmer
13.09.2021
Logg deg inn for å få medlemspris

.

For å kunne starte på de obligatoriske kursene til spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet.

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen.
For obligatoriske kurs betyr det at du må ha mer enn 60 timer veiledning, 48 timer kurs og 1,5 års praksis samtidig. Praksis må være barnepraksis når du tar obligatoriske kurs til spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi.

I henhold til spesialitetens målbeskrivelse skal de obligatoriske kursene på 96 timer gjennomføres over minimum 1,5 år. Kursene skal ha en jevn spredning over perioden, jf. krav om samtidighet i praksis, veiledning og kurs. Du er selv ansvarlig for å passe på at kursene ikke gjennomføres på kortere tid.

Du må melde deg på til hvert kurs i denne kursrekken for å sikre deg plass på de kommende kursene, avmeldingsfrist er 5 uker før oppstart av de enkelte kurs.

Vi gjør oppmerksom på at privatpraksis ikke godkjennes i spesialistutdanningen. Dette gjelder om man jobber som selvstendig næringsdrivende i form av enkeltpersonforetak, ansatt i eget aksjeselskap eller inngår i kontorfellesskap. Ta kontakt med spesialistgodkjenning@psykologforeningen.no for nærmere informasjon.

Obligatoriske kurs og valgfritt program kan ikke gjennomføres samtidig.

Målbeskrivelse barne-og-ungdomspsykologi

Kurs 2: Sped- og småbarns psykiske helse

Kurset skal gi en oversikt over hva som er vanlige symptomer, problemstillinger og henvisningsgrunner i forhold til sped- og småbarn.
Det vil bli lagt vekt på tidlig samspill og tilknytningsteori, samt nyere forskning om sped- og småbarns utvikling.
Dette innebærer også kunnskap om hvordan omsorgspersoners psykiske helse og atferd påvirker barnets utvikling og helse.

Kurset vil også gi en innføring i terapeutisk arbeid med sped- og småbarn og deres omsorgspersoner.

Etter kurset skal psykologen:

  • Kjenne til nyere forskning om sped- og småbarns utvikling i samspill med sine omgivelser, inklusive forskning om hjernens utvikling i tidlige leveår
  • Ha økte kunnskaper om relevante utredningsverktøy både hva angår barnets utvikling og helsetilstand samt foreldrefungering og samspill mellom barn og nære omsorgspersoner
  • Ha kunnskap om sped- og småbarns kommunikasjons- og utviklingskompetanse
  • Kunne gjenkjenne funksjonelle og dysfunksjonelle dialoger som har betydning for barnets utvikling og tilknytning
  • Ha økt kunnskap om veiledning av foreldre gjennom samstudie av barnets psykologiske prosesser og behov og ha kunnskap om behandlingsmodeller som er adekvate for barn i sped- og småbarnsalder og deres omsorgssystem.
  • Bedre kunne vurdere indikasjon for valg av ulike behandlingstilnærminger

Om kursleder:

Hedvig Svendsrud er psykologspesialist med fordypningsområde sped-og småbarns psykiske helse. Ansatt ved sped- og småbarnspoliklinikken, BUPA, Sykehuset i Vestfold. PhD kandidat ved Psykologisk Institutt, UiO, hvor hun forsker på kroppsmentalisering i samspill mellom fedre og spedbarn. Hun er også del av en internasjonal arbeidsgruppe, som forsker på kroppsmentalisering, PEMworks.
I tillegg til flere års erfaring fra BUP har hun også arbeidet med utredning av omsorgsevne hos sped-og småbarnsforeldre på foreldre-barn senter. Ved siden av forskerstilling/ klinikerstilling ved BUPA, jobber hun også som fagkyndig og sakkyndig for fylkesnemndene.

Tid 0900-1700 all dager

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
Kurs 1
13.05.21
Oslo
18.10.21
Kurs 2
13.09.21
Oslo
36221
Kurs 3
14.02.22
Oslo
Kurs 4
25.07.22
Oslo
Kurs 5
09.11.22
Oslo

Kurs: 36221, Barne- og ungdomspsykologi Sped- og småbarns psykiske helse


Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.