Barne- og ungdomspsykologi
Sped- og småbarns psykiske helse

38220
12.10.2020
13.10.2020
2
16
Oslo
Silja Berg Kårstad
7.200,00 for medlemmer
14.400,00 for ikke medlemmer
21.09.2020

For å kunne starte på de obligatoriske kursene til spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet.

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen.

For obligatoriske kurs betyr det at du må ha mer enn 60 timer veiledning, 48 timer kurs og 1,5 års praksis samtidig. Praksis må være barnepraksis når du tar obligatoriske kurs til spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi.

Du er selv ansvarlig for at du er i godkjent praksis og i veiledning samtidig som du går på kurs. 
Privatpraksis er ikke godkjent i spesialistutdanningen. Send epost til: spesialistgodkjenning@psykologforeningen.no dersom du er i tvil.

I henhold til spesialitetens målbeskrivelse skal de obligatoriske kursene på 96 timer gjennomføres over minimum 1,5 år. Kursene skal ha en jevn spredning over perioden, jf. krav om samtidighet i praksis, veiledning og kurs. Du er selv ansvarlig for å passe på at kursene ikke gjennomføres på kortere tid.

Obligatoriske kurs og valgfritt program kan ikke gjennomføres samtidig.

Logg deg inn for å få medlemspris

 

Målbeskrivelse

https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/spesialistutdanningen/spesialitetene-i-psykologi/maalbeskrivelser-for-spesialitetene-i-psykologi-ny-ordning

Du må melde deg på til hvert kurs i denne kursrekken for å sikre deg plass på de kommende kursene, avmeldingsfrist er 5 uker før oppstart av de enkelte kurs.

Kurs 2: Sped- og småbarns psykiske helse

 

Kurset skal gi en oversikt over hva som er vanlige symptomer, problemstillinger og henvisningsgrunner i forhold til sped- og småbarn.
Det vil bli lagt vekt på tidlig samspill og tilknytningsteori, samt nyere forskning om sped- og småbarns utvikling. 
Dette innebærer også kunnskap om hvordan omsorgspersoners psykiske helse og atferd påvirker barnets utvikling og helse. 
Kurset vil også gi en innføring i terapeutisk arbeid med sped- og småbarn og deres omsorgspersoner.

 

Etter kurset skal psykologen:

  • Kjenne til nyere forskning om sped- og småbarns utvikling i samspill med sine omgivelser, inklusive forskning om hjernens utvikling i tidlige leveår
  • Ha økte kunnskaper om relevante utredningsverktøy både hva angår barnets utvikling og helsetilstand samt foreldrefungering og samspill mellom barn og nære omsorgspersoner
  • Ha kunnskap om sped- og småbarns kommunikasjons- og utviklingskompetanse
  • Kunne gjenkjenne funksjonelle og dysfunksjonelle dialoger som har betydning for barnets utvikling og tilknytning
  • Ha økt kunnskap om veiledning av foreldre gjennom samstudie av barnets psykologiske prosesser og behov og ha kunnskap om behandlingsmodeller som er adekvate for barn i sped- og småbarnsalder og deres omsorgssystem.
  • Bedre kunne vurdere indikasjon for valg av ulike behandlingstilnærminger

Om kursleder:

Silja Berg Kårstad, psykologspesialist på barn og unge og jobber på BUP, Barneklinikken i Trondheim. Har jobbet med små barn siden 2004. Hun har tatt en doktorgrad som omhandler førskolebarn sin forståelse av følelser, og hun jobber nå halv stilling som førsteamanuensis på RKBU- Midt-Norge.

 

 Tid: 0900-1700 all dager.

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
12.10.20
Kurs 2
21.09.20
Oslo
38220
Kurs 3
11.01.21
Oslo
Kurs 4
10.05.21
Oslo
Kurs 5
01.11.21
Oslo
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.