Helsepsykologi (Fulltegnet)
Rehabilitering, fysisk funksjon og familien

24323
07.06.2023
08.06.2023
2
16
Oslo
Turid Nygaard Dager og Helene Høye
Pris annonseres senere
03.05.2023
Logg deg inn for å få medlemspris

Målbeskrivelse

For å kunne starte på de obligatoriske kursene til spesialiteten i helsepsykologi må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet.

Obligatoriske kurs og valgfritt program kan ikke gjennomføres samtidig.

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For obligatoriske kurs betyr det at du må ha mer enn 60 timer veiledning, 48 timer kurs og 1,5 års praksis samtidig. 

Du er selv ansvarlig for at du er i godkjent praksis og i veiledning samtidig som du går på kurs.

«Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis.    Skjemaer

Kurs 3

Kurset fokuserer på funksjonsnedsettelse ved medfødte tilstander og ved ervervede skader (inkludert hjerneskade) og sykdom. Slike hendelser og livsbetingelser påvirker familie og nettverk for øvrig. Det er derfor viktig at psykologen bidrar med ivaretakelse av både pasienten og systemet rundt, da som regel familien. For en person som lever med funksjonsnedsettelse blir ofte identitet og rolleforståelse utfordret.

Forventet læringsutbytte:

  • Ha inngående kunnskap om sentrale prinsipper for rehabilitering knyttet til de store sykdoms og skadegruppene, der målet er å gjenvinne funksjon og styrke aktivitet og samfunnsdeltakelse
  • Kunnskap om tverrfaglig organisering og samarbeid, og kunne ivareta et psykologfaglig perspektiv i tverrfaglig utredning og behandling
  • Kunnskap om tiltak for å leve best mulig med kronisk sykdom eller konsekvenser av skade og medfølgende funksjonsnedsettelse
  • Ha kunnskap om utfordringer vedrørende identitet og rolleforståelse etter sykdom og skade
  • Å kunne inkludere familie og pårørende i tverrfaglig samarbeid og rehabiliteringsprosesser, og bidra til å ivareta og styrke deres mestringsevne, samt funksjon som støtte for pasienten
  • Å kunne arbeide med seksualitet og intimitet som tema ved sykdom og funksjonsnedsettelse

Tid:   

kl 0900-1700 begge dager

Avmeldingsfrist:

5 uker før kursstart

Du må selv melde deg på hvert av de 6 obligatoriske kursene til spesialiteten i helsepsykologi

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
Kurs 1
12.10.22
Oslo
Kurs 2
01.02.23
Oslo
07.06.23
Kurs 3
03.05.23
Oslo
24323
Kurs 4
16.08.23
Oslo
Kurs 5
20.12.23
Oslo
Kurs 6
17.04.24
Oslo

Kurs: 24323, Helsepsykologi (Fulltegnet) Rehabilitering, fysisk funksjon og familien


Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.