Nevropsykologi:
Nevropsykologisk kjernekompetanse

42321
13.10.2021
15.10.2021
3
24
Oslo
Rune Raudeberg/Ramune Grambaite
10.950,00 for medlemmer
21.900,00 for ikke medlemmer
23.09.2020

Kurs 3: 3 dager- hvorav totalt 1 dag workshop/egenaktivitet

Forventet læringsutbytte

  • Kjenne til hovedgrupper av ervervede nevrologiske sykdommer og skader, samt følger av disse for høyere mentale funksjoner •
  • Bedre forutsetninger for å utrede og behandle nevrologiske sykdommer og skader
  • Å kunne kjenne igjen og behandle følgetilstander av nevrologisk sykdom eller skade

Temaer for kurs 3

  • Sentrale ervervede nevrologiske tilstander gjennom livsløpet med hovedvekt på funksjonsutredning og rehabilitering
  • Klassisk nevropsykologiske symptomer/syndromer (afasi, apraksi, agnosi, neglekt, amnestiske tilstander, frontale utfall e.t.c.)
  • Fokale hjerneskader (cerebrovaskulære tilstander, tumores)
  • Multifokale hjerneskader (traumatiske hodeskader). Diffuse hjerneskader (encephalitter, anoksisk hjerneskade)
  • Forløpsdiagnostikk og prognose
  • Rehabilitering/habilitering/nevropsykologisk behandling og yrkesmessig attføring etter skade og sykdom i hjernen

Se målbeskrivelse til Nevropsykologi

Tid: kl 0830-1700 alle tre dager.

Medlemspris i 2021 er kr 3650 per kursdag, og faktureres per kurssamling.

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
13.10.21
Kurs 3
23.09.20
Oslo
42321
Kurs 4
23.03.22
Oslo
Kurs 5
07.09.22
Oslo
Kurs 6
23.09.20
Oslo
Kurs 7
23.09.20
Oslo
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.