Nevropsykologi

42424
13.03.2024
15.03.2024
3
24
Oslo
Heine Hagenberg/Marta Gorecka
Pris annonseres senere
12.10.2022

Kurs 4: Barnenevropsykologi

3 dager - hvorav totalt én dag workshop/egenaktivitet

Forventet læringsutbytte

 • Kjenne til hovedgrupper av ervervede nevrologiske sykdommer og skader, samt følger av disse for høyere mentale funksjoner
 • Bedre forutsetninger for å utrede og behandle nevrologiske sykdommer og skader
 • Å kunne kjenne igjen og behandle følgetilstander av nevrologisk sykdom eller skade

Temaer for samlingen:

 • Hjernens utvikling og plastisitet i fosterliv og barneårene
 • Lære om teratologi, toksisk påvirkning av sentralnervesystemet i utvikling.
 • Sentrale metodiske tilnærminger for nevropsykologiskutredning av barn, metodeproblemer og tolkning av testresultater for barn og unge
 • Epidemiologi
 • Forløpsdiagnostikk og prognose
 • Habilitering og tiltak i hverdagen.
 • Nevropsykologisk behandling etter skade og sykdom i hjernen
 • Nevropsykologisk utredning og behandling ved sentrale nevrologiske og nevropsykologiske tilstander hos barn som: cerebral parese, hodeskader, tumor, hydrocephalus, prematuritet og peri-natale hjerneskader, rusrelaterte skader, cerebrovaskulære skader og epilepsi
 • Genetiske syndromer hos barn og unge
  • Utviklingsforstyrrelser: Psykisk utviklingshemming, lærevansker, autismespekter, språkvansker, non-verbale lærevansker, ADHD e.t.c. ? Differensialdiagnose, utredning og behandling for barnegruppen sett i lys av alder, kultur, kjønn og andre relevante faktorer
  •  Tiltak/ habilitering for barn - spesifikke og bredere kognitive treningsprogrammer, læring- og mestringsgrupper, foreldrekurs og - opplæring, samarbeid med kommunen for tiltak i skole, hjem og fritid
  • Spesifikke psykologiske behandlingstiltak for barn med nevropsykologiske forstyrrelser

Tid: kl 0830-1700 alle dager.

Medlemspris i 2023 er kr 3800 per kursdag. Deltakeravgiften faktureres per kurs.

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
Kurs 1
12.10.22
Oslo
Kurs 2
08.02.23
Oslo
Kurs 3
16.08.23
Oslo
13.03.24
Kurs 4
12.10.22
Oslo
42424
Kurs 5
12.10.22
Oslo
Kurs 6
12.10.22
Oslo
Kurs 7
12.10.22
Oslo
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.