Samfunns- og allmennpsykologi
Kvalitetsarbeid i tjenestene

58322
04.05.2022
06.05.2022
3
24
Oslo
Iver Strandheim
Pris annonseres senere
30.03.2022

Logg deg inn for å få medlemspris.

.

For å kunne starte på de obligatoriske kursene til spesialiteten i samfunn- og allmennpsykologi må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet. Obligatoriske kurs og valgfritt program kan ikke gjennomføres samtidig.

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For obligatoriske kurs betyr det at du må ha mer enn 60 timer veiledning, 48 timer kurs og 1,5 års praksis samtidig. Praksis må være samfunn- og allmennpraksis når du tar obligatoriske kurs til spesialiteten i Samfunns- og allmennpsykologi.

Privatpraksis godkjennes ikke i spesialistutdanningen. Dette gjelder om man jobber som selvstendig næringsdrivende i form av enkelpersonsforetak, ansatt i eget aksjeselskap eller inngår i kontorfellesskap.
Ta kontakt med spesialistgodkjenning@psykologforeningen.no for nærmere informasjon.

I henhold til spesialitetens målbeskrivelse skal de obligatorisk kursene på 96 timer gjennomføres over minimum 1,5 år (18. mdr.). Kursene skal ha en jevn spredning over perioden, jf. krav om samtidighet i praksis, veiledning og kurs. Du er selv ansvarlig for å passe på at kursene ikke gjennomføres på kortere tid. Påmelding gjøres til hvert kurs.

Kurs 3 skal styrke deltakernes muligheter for å bidra med endringer i tjenestene de jobber i, gjennom å finne systeminformasjon som er relevant for å finne gode løsninger og bruke informasjonen i utviklings- og prosjektarbeid.

Forventet læringsutbytte:

  • Økt kunnskap om innhenting av tilgjengelig informasjon som kan brukes i tjenesteutvikling og kvalitetsarbeid
  • Kunnskap om prosjektplanlegging som et sentralt verktøy for tjenesteutvikling og kvalitetsarbeid, herunder grunnleggende kjennskap til implementering og evaluering
  • Kunnskap om hvordan øke medvirkning på individ- og systemnivå

Eksempler på arbeid med å utvikle, implementere og evaluere prosjekter vil illustrere hvordan psykologisk kunnskap kan anvendes i praksis.

Se  Målbeskrivelse Samfunns- og allmennpsykologi

Tid kl 0900-1700 alle kursdager.

Medlemspris i 2021 er kr 3650 per kursdag. Deltakeravgiften faktureres per kurssamling.

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
Kurs 1
24.03.21
Oslo
Kurs 2
22.09.21
Digitalt
04.05.22
Kurs 3
30.03.22
Oslo
58322
Kurs 4
14.09.22
Oslo

Kurs: 58322, Samfunns- og allmennpsykologi Kvalitetsarbeid i tjenestene


Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.