Arbeidspsykologi:
Introduksjon til arbeidspsykologi som fagfelt

52121
02.09.2021
03.09.2021
2
16
Oslo
Sara Aarseth og Anette Høy Dye
7.300,00 for medlemmer
14.600,00 for ikke medlemmer
29.07.2021

Logg deg inn for å få medlemspris

For å kunne starte på de obligatoriske kursene til spesialiteten i arbeidspsykologi må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet.

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For obligatoriske kurs betyr det at du må ha mer enn 60 timer veiledning, 48 timer kurs og 1,5 års praksis samtidig.

Du er selv ansvarlig for at du er i godkjent praksis og i veiledning samtidig som du går på kurs.

Privatpraksis godkjennes ikke i spesialistutdanningen. Dette gjelder om man jobber som selvstendig næringsdrivende i form av enkelpersonsforetak, ansatt i eget aksjeselskap eller inngår i kontorfellesskap.
Ta kontakt med spesialistgodkjenning@psykologforeningen.no for nærmere informasjon.

I henhold til spesialitetens målbeskrivelse skal de obligatoriske kursene på 96 timer gjennomføres over minimum 1,5 år. Kursene skal ha en jevn spredning over perioden, jf. krav om samtidighet i praksis, veiledning og kurs. Du er selv ansvarlig for å passe på at kursene ikke gjennomføres på kortere tid. 

Obligatoriske kurs og valgfritt program kan ikke gjennomføres samtidig.

Læringsutbytte:

Psykologene skal få en introduksjon til fagfeltet arbeidspsykologi og kjennskap til rammene for virksomheten til spesialister i arbeidspsykologi. Psykologene vil få en oversikt over fagfeltet gjennom kunnskap om hvilke lover som gjelder for tjenestene og gjennom kunnskapen om samfunnets behov for arbeidspsykologens tjenester.

I løpet av kurset vil psykologene bli kjent med ulike måter å løse oppdraget på innenfor rammene. Det vil bli forelest over prinsippene som ligger til grunn for psykologarbeid i fagfeltet.

Det vil også legges vekt på at psykologene etter dette kurset skal ha fått en god og oppdatert oversikt over kunnskapsgrunnlaget med særlig vekt på faktorer som fremmer og hemmer deltakelse og forskningsbaserte tiltak inn mot enkeltgrupper.

Eksemplene på arbeidsmåter vil tas fra arbeidspsykologisk praksis overfor enkeltindivider med psykiske og sammensatte helseplager, samt at det vil henvises til praksis overfor virksomheter. Det vil vises til arbeid med forebygging, kartlegging, psykoedukasjon, behandling og oppfølging. Eksemplene vil illustrere ulike klienter eller målgruppers hjelpesøkingsatferd (for eksempel å avdekke kjønnsmessige, kulturelle eller sosioøkonomiske ulikheter i brukergruppen), typiske barrierer og muligheter for å nå frem til ulike grupper og hvordan kunnskapen kan anvendes for å utforme relevante tjenester til heterogene befolkningsgrupper.

Målbeskrivelse

Tid: 

Kl 0900-1700 alle dager

Avmeldingsfrist 5 uker før kursstart

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
02.09.21
Kurs 1
29.07.21
Oslo
52121
Kurs 2
28.10.21
Oslo
Kurs 3
17.02.22
Oslo
Kurs 4
28.07.22
Digitalt
Kurs 5
10.11.22
Oslo
Kurs 6
12.01.23
Oslo

Kurs: 52121, Arbeidspsykologi: Introduksjon til arbeidspsykologi som fagfelt


Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.