Habiliteringspsykologi

44322
19.10.2022
20.10.2022
2
16
Oslo
Rita Nielsen Glad/Arvid Nikolai Kildahl
7.400,00 for medlemmer
14.800,00 for ikke medlemmer
10.10.2022

Logg deg inn for å få medlemspris.

For å kunne starte på de obligatoriske kursene til spesialiteten må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet. Obligatoriske kurs og valgfritt program kan ikke gjennomføres samtidig.

Påmelding gjøres til hvert kurs. I henhold til spesialitetens målbeskrivelse skal de obligatorisk kursene på 96 timer gjennomføres over minimum 1,5 år (18. mdr.). Kursene skal ha en jevn spredning over perioden, jf. krav om samtidighet i praksis, veiledning og kurs. Du er selv ansvarlig for å passe på at kursene ikke gjennomføres på kortere tid.

Det er mulig å melde seg på en eller flere kurs dersom man ikke har anledning til å følge hele kurssekvensen, og kurssamlingene kan også tas som vedlikeholdskurs.

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For obligatoriske kurs betyr det at du må ha mer enn 60 timer veiledning, 48 timer kurs og 1,5 års praksis samtidig. Praksis må være habliteringspraksis når du tar obligatoriske kurs til spesialiteten i Habiliteringspsykologi.

Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis   https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/skjemaer

Målsettingen

med de obligatoriske kursene på 96 timer over minimum 1,5 år er å øke deltakernes forutsetninger for å kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise, pasientens og pårørendes ønskemål (jfr. prinsipperklæringen om evidensbasert praksis). Rolle- og profesjonsspørsmål knyttes til undervisningen og gruppeoppgavene.

Kurs 3: Autismespekterforstyrrelser: Prinsipper for utredning, differensialdiagnostiske utfordringer og oversikt over ulike behandlingstilnærminger

Kurset gir en oversikt over autismespekterforstyrrelser og kunnskap om elementene i utredning av disse vanskene.

Etter kurset skal psykologen ha

  • Kunnskap om diagnostisering av autismespekterforstyrrelser
  • Kjennskap til vanlige utredningsverktøy
  • Kjennskap til vanlige problemstillinger innenfor målgruppen
  • Kjennskap til ulike behandlingstilnærminger inkludert tidlig intervensjon

Gjør deg kjent med Målbeskrivelsen for Habiliteringspsykologi

.

Tid: Kl 0900-1700 begge kursdager

Deltakeravgiften faktureres for hvert kurs, og medlemspris i 2022 kr 3700 per kursdag.

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
19.10.22
Kurs 3
10.10.22
Oslo
44322
Kurs 4
29.12.22
Oslo
Kurs 5
05.04.23
Oslo
Kurs 6
09.08.23
Oslo

Kurs: 44322, Habiliteringspsykologi


Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.