Habiliteringspsykologi

44122
02.03.2022
03.03.2022
2
16
Oslo
Tonje Elgsås/ Jeffrey Charles Stuart Lewis
7.400,00 for medlemmer
14.800,00 for ikke medlemmer
18.02.2022

Logg deg inn for å få medlemspris.

For å kunne starte på de obligatoriske kursene til spesialiteten må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet. Obligatoriske kurs og valgfritt program kan ikke gjennomføres samtidig.

Påmelding gjøres til hvert kurs. I henhold til spesialitetens målbeskrivelse skal de obligatorisk kursene på 96 timer gjennomføres over minimum 1,5 år (18. mdr.). Kursene skal ha en jevn spredning over perioden, jf. krav om samtidighet i praksis, veiledning og kurs. Du er selv ansvarlig for å passe på at kursene ikke gjennomføres på kortere tid.

Det er mulig å melde seg på en eller flere kurs dersom man ikke har anledning til å følge hele kurssekvensen, og kurssamlingene kan også tas som vedlikeholdskurs.

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For obligatoriske kurs betyr det at du må ha mer enn 60 timer veiledning, 48 timer kurs og 1,5 års praksis samtidig. Praksis må være habliteringspraksis når du tar obligatoriske kurs til spesialiteten i Habiliteringspsykologi.

Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis  https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/skjemaer

Målsettingen

med de obligatoriske kursene på 96 timer over minimum 1,5 år er å øke deltakernes forutsetninger for å kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise, pasientens og pårørendes ønskemål (jfr. prinsipperklæringen om evidensbasert praksis). Rolle- og profesjonsspørsmål knyttes til undervisningen og gruppeoppgavene.

Kurs 1: Modeller og prinsipper for habiliteringspsykologisk arbeid

Kurset gir en innføring i modeller for habiliteringspsykologisk arbeid hvor det fokuseres på målrettet innsats på individ og systemnivå for å bidra til bedre livskvalitet for pasienten. Det legges vekt på et utviklingsperspektiv hvor mestring og selvbestemmelse spiller en sentral rolle på tvers av livsfaser.

Etter kurset skal psykologen

  • Ha kunnskap om modeller for habiliteringsarbeid eksemplifisert med kasus som illustrerer samordning og tiltak på ulike nivåer og arenaer
  • Kunne redegjøre for sentrale prinsipper innenfor en habiliteringspsykologisk tilnærming til utredning, behandling og oppfølging, herunder ICF og diagnostisering av funksjonsvansker
  • Ha kunnskap om utviklingspsykologi som grunnlag for å forstå atypisk utvikling
  • Ha kunnskap om sentrale lover og retningslinjer
  • Ha kunnskap om tjenesteorganisering og tjenestetilbud i kommune- og spesialisthelsetjenesteHa kjennskap til modeller for brukermedvirkning
  • Kunne reflektere over faglig og etisk forsvarlighet i habiliteringsprosessen og betydningen av livskvalitet for pasienten ut fra den enkeltes forutsetninger, behov og livssituasjon

Gjør deg kjent med Målbeskrivelsen for Habiliteringspsykologi

.

Tid: kl 0900-1700 alle dager.

Deltakeravgiften faktureres for hvert kurs, og medlemspris i 2022 kr 3700 per kursdag.

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
02.03.22
Kurs 1
18.02.22
Oslo
44122
Kurs 2
12.05.22
Oslo
Kurs 3
14.09.22
Oslo
Kurs 4
29.12.22
Oslo
Kurs 5
05.04.23
Oslo
Kurs 6
09.08.23
Oslo

Kurs: 44122, Habiliteringspsykologi


Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.