Barne- og ungdomspsykologi (Fulltegnet)
Behandling rettet mot ungdom

37523
13.12.2023
15.12.2023
3
24
Oslo
Kjersti Karlsen/Anne T. Brager-Larsen
Pris annonseres senere
08.11.2023

Logg deg inn for å få medlemspris

 

   Målbeskrivelse Barne- og ungdomspsykologi

  

For å kunne starte på de obligatoriske kursene til spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet.

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen.
For obligatoriske kurs betyr det at du må ha mer enn 60 timer veiledning, 48 timer kurs og 1,5 års praksis samtidig. Praksis må være barnepraksis når du tar obligatoriske kurs til spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi.

I henhold til spesialitetens målbeskrivelse skal de obligatoriske kursene på 96 timer gjennomføres over minimum 1,5 år. Kursene skal ha en jevn spredning over perioden, jf. krav om samtidighet i praksis, veiledning og kurs. Du er selv ansvarlig for å passe på at kursene ikke gjennomføres på kortere tid.

Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis på denne siden
Du må melde deg på til hvert kurs i denne kursrekken for å sikre deg plass på de kommende kursene, avmeldingsfrist er 5 uker før oppstart av de enkelte kurs.

Obligatoriske kurs og valgfritt program kan ikke gjennomføres samtidig.  

Kurs 5: Behandling rettet mot ungdom

Kurset gir en oversikt over hva som er vanlige symptomer, henvisningsgrunner og problemstillinger i arbeid med ungdom, og som kan oppstå i relasjonen mellom dem og deres omgivelser.  

Etter kurset skal psykologen:  

  • Ha økte forutsetninger for å vurdere behandlingstilnærminger for ungdom ved komplekse tilstandsbilder preget av kontekstuelle utfordringer, traumer og overgrep, utviklingsforstyrrelser og/eller utfordringer i tilknytningskvalitet
  • Ha økt kunnskap om normalutvikling, inkludert kjennskap til de utfordringer som er en naturlig del av ungdomstiden og implikasjoner for utredning og behandling (aktuelle tema er rus, mobbing, seksualitet, selvstendighets- og identitetsutvikling, kropp og selvfølelse)
  • Ha økt kunnskap om skjevutvikling og hvilke symptomer på alvorlig psykopatologi som kan manifestere seg i ungdomsalder; inkludert alvorlig selvskading, suicidalitet, tidlige tegn på psykose, schizofreni og bipolar lidelse
  • Økt kunnskap om spesialistens ansvar for tvangsbruk
  • Kunne drøfte etiske dilemma i komplekse saker der grunnbetingelsene for medbestemmelse er utfordrende
  • Kjenne til relevant kunnskap om veiledningsmetodikk og ha økte forutsetninger for veiledning av psykologer og andre fagpersoner

Om kurslederne:

Kjersti Karlsen, psykologspesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi siden 2005, fagbokforfatter og barnesakkyndig. Hun har jobbet mange år med utviklingsforstyrrelser, psykoser og andre alvorlige psykiske lidelser, og har holdt en rekke kurs, blant annet om diagnoseforståelse, alvorlige psykiske lidelser og behandling. For tiden leder hun et prosjekt hos Barneombudet, rettet mot barn og ungdom som mottar tjenester fra Psykisk helsevern.

Anne Brager-Larsen er psykologspesialist i klinisk arbeid med barn og unge, og har lang behandlingserfaring med ungdom. Hun er PhD stipendiat ved Oslo Universitetssykehus og Universitet i Oslo, og forsker på Villet egenskade hos ungdom i alderen 12-18 år.

 

Tid: kl. 0900-1700 alle dager

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
Kurs 2
05.09.22
Oslo
Kurs 3
15.02.23
Oslo
Kurs 4
24.07.23
Digitalt
13.12.23
Kurs 5
08.11.23
Oslo
37523
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.