Nevropsykologi:
Barnenevropsykologi

42422
27.04.2022
29.04.2022
3
24
Oslo
Rune Raudeberg
Pris annonseres senere
23.09.2020

Kurs 4: 3 dager- hvorav totalt 1 dag workshop/egenaktivitet

Forventet læringsutbytte

 • Bred kunnskap om nevropsykologiske tilstander hos barn og unge og nevropsykologiske metoder for utredning og behandling av barn og unge

Temaer for samlingen

 • Hjernens utvikling og plastisitet i fosterliv og barneårene
 • Lære om teratologi, toksisk påvirkning av sentralnervesystemet i utvikling.
 • Sentrale metodiske tilnærminger for nevropsykologiskutredning av barn, metodeproblemer og tolkning av testresultater for barn og unge
 • Epidemiologi
 • Forløpsdiagnostikk og prognose
 • Habilitering og tiltak i hverdagen.
 • Nevropsykologisk behandling etter skade og sykdom i hjernen
 • Nevropsykologisk utredning og behandling ved sentrale nevrologiske og nevropsykologiske tilstander hos barn som: cerebral parese, hodeskader, tumor, hydrocephalus, prematuritet og peri-natale hjerneskader, rusrelaterte skader, cerebrovaskulære skader og epilepsi
 • Genetiske syndromer hos barn og unge
  • Utviklingsforstyrrelser: Psykisk utviklingshemming, lærevansker, autismespekter, språkvansker, non-verbale lærevansker, ADHD e.t.c.
  • Differensialdiagnose, utredning og behandling for barnegruppen sett i lys av alder, kultur, kjønn og andre relevante faktorer
  • Tiltak/ habilitering for barn - spesifikke og bredere kognitive treningsprogrammer, læring- og mestringsgrupper, foreldrekurs og - opplæring, samarbeid med kommunen for tiltak i skole, hjem og fritid
  • Spesifikke psykologiske behandlingstiltak for barn med nevropsykologiske forstyrrelser

Se målbeskrivelse til Nevropsykologi

Tid: kl 0830-1700 alle tre dager.

Medlemspris i 2020 er kr 3600 per kursdag, og faktureres per kurssamling.

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
Kurs 1
20.10.20
Oslo
Kurs 2
23.09.20
Oslo
Kurs 3
23.09.20
Oslo
27.04.22
Kurs 4
23.09.20
Oslo
42422
Kurs 5
23.09.20
Oslo
Kurs 6
23.09.20
Oslo
Kurs 7
23.09.20
Oslo
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.