Spesialistutdanningens ulike elementer

Spesialistutdanningens utdanningsaktiviteter er praksis, veiledning, kurs og skriftlig arbeid.

Ny struktur for spesialistutdanningen

Den nye ordningen består av Fellesprogram med tilhørende krav til kurs (96 timer), praksis (1 år) og veiledning (60 timer). Etter Fellesprogrammet er det obligatorisk program med tilhørende krav til kurs (96 timer), praksis (3 år) og veiledning (120 timer) samt valgfritt program med tilhørende krav til kurs (64 timer), praksis (1 år) og veiledning (60 timer). Rammene for spesialistutdanningen er totalt sett de samme som tidligere med 5 års praksis, 240 timer veiledning og 256 timer kurs samt skriftlig arbeid.

Krav til samtidighet

Du må delta på kurs som er relevante for det løpet du er i samtidig som du er i relevant praksis og mottar veiledning. Det vil si at dersom du følger kursene i fellesprogrammet skal du være i praksis og motta veiledning som er knyttet til fellesprogrammet. Dersom du følger de obligatoriske kursene skal du være i praksis som er relevant for det spesialiteten som du tar. Det samme gjelder for det valgfrie programmet. Du er selv ansvarlig for at din praksis og veiledningen er godkjent i henhold til spesialistreglementet.

Det betyr at du må ha mer enn 50 % samtidighet mellom kurs, praksis og veiledning på alle program.

  • Fellesprogrammet: Du må da ha mer enn 30 timer veiledning, 48 timer kurs og 6 mnd. praksis samtidig.
  • Obligatorisk program: I løpet av kursperioden for det obligatoriske programmet (kursene jevnt spredt over minimum 18 måneder), må du ha mer enn 60 timer veiledning og mer enn 9 mnd. obligatorisk praksis samtidig. For spesialiteter med 4- årig obligatorisk program (uten valgfritt program) vil kravet til samtidighet innebære mer enn 90 timer veiledning og mer enn 12 mnd. obligatorisk praksis samtidig med kursprogram. Praksis må være voksenpraksis når du tar obligatoriske kurs til spesialiteten i voksenpsykologi osv.
  • Valgfritt program: Du må da ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og 6 mnd. praksis samtidig.

Praksis

Du kan ha bak deg en del praksis før du melder deg på spesialistutdanningen, men det er kun praksis etter at du har fått norsk autorisasjon som teller i spesialistutdanningen. For at denne praksisen skal kunne godkjennes som del av utdanningen må den være relevant (se praksiskravene under de valgfrie og obligatoriske programmene).

Det er praksiskrav knyttet både til fellesprogram, obligatoriske program og valgfrie program. Dersom du er usikker på om et nåværende eller kommende arbeid vil kunne godkjennes som praksis, bør du søke om forhåndsgodkjenning. Praksis i mindre enn full stilling omregnes til full stilling. Deltidsarbeid under 50 % godkjennes ikke. Praksis av kortere varighet enn 6 måneder godkjennes ikke.

Veiledning

Det er krav om totalt 240 timers veiledning. Minimum 60 timer veiledning skal være knyttet til fellesprogrammet. Til de spesialitetene hvor det er valgfrie program skal 60 timer veiledning knyttes til det valgfrie programmet og 120 timer til det obligatoriske programmet. 40 timer veiledning skal være individuell veiledning. Spesialitetene i nevropsykologi, psykoterapi og organisasjonspsykologi har ikke valgfrie program. Til disse spesialitetene er det  obligatoriske program med tilhørende krav til kurs (160 timer), praksis (4 år) og veiledning (180 timer).

Skriftlig arbeid

For å bli godkjent psykologspesialist må man få godkjent et skriftlig arbeide.

Skriftlig arbeid skal være knyttet til og behandle problemstillinger fra den spesialiteten du har valgt, og skal ha karakter av et forsknings-, utrednings- eller faglig utviklingsarbeid. Gå til utfyllende bestemmelser for skriftlig arbeid.

Obligatorisk vedlikehold – gjelder alle spesialiteter/fordypninger

For å fornye spesialistgodkjenningen, kreves det deltakelse på minimum 96 timers vedlikeholdsaktiviteter i løpet av en femårs periode. Gå til utfyllende bestemmelser for vedlikehold og kriterier for vedlikeholdskurs

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.