Utfyllende bestemmelser for fellesprogrammet

Utfyllende bestemmelser for fellesprogrammet for spesialitetene i Norsk psykologforening,

(Godkjent i Sentralstyret 6. desember 2018 med ikrafttredelse 1. januar 2019).

Fellesprogrammet er spesialistutdanningens første steg og er obligatorisk for alle spesialiteter. Profesjonsutdanningen i psykologi har gitt forutsetninger for å møte menneskers behov for psykologisk kompetanse. Fellesprogrammet tar utgangspunkt i den faglige ekspertise og generalistkompetanse som psykologer har ervervet seg gjennom grunnutdanningen. Det blir tatt hensyn til det mangfold av arbeidsoppgaver og yrkesmessige utfordringer som den kommende spesialisten møter ovenfor enkeltklienter, organisasjoner og systemer

Psykologene som deltar skal være i veiledet praksis. Undervisningen og veiledningen tar utgangspunkt i den faglige ekspertise og generalistkompetanse som psykologer har ervervet seg gjennom grunnutdanningen.

Praksis

I henhold til spesialistreglementet kreves 12 måneders praksis i et arbeidsforhold som psykolog. Praksis som godkjennes må strekke seg over en periode tilsvarende minst 6 måneder i full stilling. Deltidspraksis under 50 prosent stilling godkjennes ikke. All deltidspraksis omregnes til hele årsverk. Praksis som godkjennes må strekke seg over en periode tilsvarende minimum 6 måneder i full stilling.

All psykologvirksomhet som er dekkende praksis for en av spesialitetene kan godkjennes som praksis til fellesprogrammet. Dette gjelder praksis hvor psykologfaglig kunnskap er relevant, hvor en psykologrolle aktualiseres og hvor psykologprofesjonens fagetikk må reflekteres. Dersom praksis til fellesprogrammet dekker praksiskrav til spesialiteten kan dette året godkjennes som praksis til obligatorisk program for spesialiteten.

Veiledning

Minimum 60 timers veiledning er tilknyttet fellesprogrammet. I henhold til samtidighetskravet skal mer enn 50 prosent av veiledningen skje samtidig med praksis og kurs. Totalt 60 timer veiledning skal være fullført innen 24 måneder etter oppstart av fellesprogrammet.

Veileder må være godkjent psykologspesialist i en av Norsk Psykologforenings spesialiteter. I særlige tilfeller, og etter individuell søknad, kan psykologen få forhåndsgodkjent veiledning av erfaren psykolog som ikke er spesialist.

Veiledningen skal omhandle sentrale aspekter ved psykologarbeidet, herunder kontraktinngåelse, kartleggings- og utredningsmetodikk, kasusformulering, valg av endringsmål, valg av intervensjoner/tiltak, gjennomføring av intervensjoner/tiltak og evaluering av disse. Veileder vurderer psykologens faglige progresjon og om kompetansenivået er i tråd med målbeskrivelsen for fellesprogrammet.

Et særlig fokus i veiledningen skal være på forholdet mellom psykologen og klient/oppdragsgiver, psykologens rolleforståelse, forståelse av organisatoriske rammebetingelser for psykologarbeid, fagetiske dilemmaer og kandidatens profesjonelle utvikling. Øvrig regulering av veiledning er nærmere definert i utfyllende bestemmelser for veiledning.

Kursdeltakelse

Kurssekvensens varighet er 96 timer. Det er obligatorisk deltakelse i 4 kullsamlinger fordelt på ett år. Hver samling består av 3 kursdager á 8 timer. Godkjenning av kurssekvensen forutsetter gjennomføring av hele programmet.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.