Oversikt valgfrie program godkjent til spesialitetene

Spesialistutdanningen for psykologer består av krav til praksis, veiledning, kurs og skriftlig arbeid.  De fleste spesialiteter består av obligatorisk program og valgfritt program.  Nedenfor finner du en oversikt over hvilke valgfrie program som er godkjent til de ulike spesialitetene. 

Følgende retningslinjer gjelder:

 • Fellesprogrammet må være gjennomført dersom det valgfrie programmet skal godkjennes som en del av spesialistutdanningen
 • Valgfrie program hvor det ikke er særskilte krav til opptak kan tas før man starter på obligatoriske program – OBS! Viktig å sjekke om det aktuelle valgfrie programmet er godkjent til den spesialiteten man tenker å ta etterpå.
 • Valgfrie program til spesialiteten består av praksis, veiledning og kurs og kan ikke tas samtidig med obligatorisk program
 • Psykologspesialister kan søke opptak til de valgfrie programmene som vedlikehold, og da gjelder ikke krav til veiledning og praksis. Unntak for valgfritt program i organisasjon og ledelse hvor det kreves deltakelse i gruppeveiledning i tilknytning til kursene. 

Særskilte krav stilles til opptak på disse valgfrie programmene

 • Valgfritt program i psykoterapeutisk metode for barn og unge (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Valgfritt program i parterapi (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Valgfritt program i behandling av psykosetilstander (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Valgfritt program i psykologfaglig arbeid med barn og unges omsorgsbetingelser (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Valgfritt program i forståelse, utredning og tiltak ved kognitive vansker hos barn og unge (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Valgfritt program i avansert familiepsykologi og systemisk arbeid (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Valgfritt program i rus- og avhengighetspsykologi – alvorlig og sammensatt problematikk (krever fullført obligatorisk program i rus og avhengighetspsykologi)

Se målbeskrivelsene for de enkelte valgfrie programmene for hvilke krav som gjelder spesifikt for disse programmene. Sjekk om det valgfrie programmet er godkjent til den spesialiteten du utdanner deg til (ikke godkjent til alle spesialiteter selv om man kan søke opptak).

 • Psykologspesialister kan søke opptak til kursene som vedlikehold 

 Til spesialiteten i arbeidspsykologi godkjennes følgende valgfrie program:

 • Valgfritt program i allmennpsykologi
 • Valgfritt program i gruppeterapi
 • Valgfritt program i klinisk helsepsykologi
 • Valgfritt program i organisasjon og ledelse
 • Valgfritt program i parterapi (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Valgfritt program i rus- og avhengighetspsykologi
 • Valgfritt program i systembasert arbeid med familier
 • Valgfritt program for psykologer som skal veilede andre yrkesutøvere
 • Valgfritt program i forståelse, utredning og behandling av nevrokognitive vansker hos voksne
 • Valgfritt program i habiliteringspsykologi

 

Til spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi godkjennes følgende valgfrie program:

 • Valgfritt program i allmennpsykologi
 • Valgfritt program i arbeidspsykologi
 • Valgfritt program i gruppeterapi
 • Valgfritt program i behandling av psykosetilstander (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Valgfritt program i klinisk helsepsykologi
 • Valgfritt program i organisasjon og ledelse
 • Valgfritt program i psykologfaglig arbeid med barn og unges omsorgsbetingelser (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Valgfritt program i psykoterapeutisk metode for barn og unge (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Valgfritt program i rus- og avhengighetspsykologi
 • Valgfritt program i systembasert arbeid med familier
 • Valgfritt program for psykologer som skal veilede andre yrkesutøvere
 • Valgfritt program i habiliteringspsykologi
 • Valgfritt program i forståelse, utredning og tiltak ved kognitive vansker hos barn og unge (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Valgfritt program i avansert familiepsykologi og systemisk arbeid (krever gjennomført obligatorisk program)

 

 Til spesialiteten i eldrepsykologi godkjennes følgende valgfrie program:

 • Valgfritt program i allmennpsykologi
 • Valgfritt program i gruppeterapi
 • Valgfritt program i klinisk helsepsykologi
 • Valgfritt program i organisasjon og ledelse
 • Valgfritt program i parterapi (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Valgfritt program i rus- og avhengighetspsykologi
 • Valgfritt program i systembasert arbeid med familier
 • Valgfritt program for psykologer som skal veilede andre yrkesutøvere
 • Valgfritt program i forståelse, utredning og behandling av nevrokognitive vansker hos voksne

 

Til spesialiteten i familiepsykologi godkjennes følgende valgfrie program:

 • Valgfritt program i allmennpsykologi
 • Valgfritt program i arbeidspsykologi
 • Valgfritt program i eldrepsykologi
 • Valgfritt program i gruppeterapi
 • Valgfritt program i klinisk helsepsykologi
 • Valgfritt program i organisasjon og ledelse
 • Valgfritt program i parterapi (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Valgfritt program i psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier
 • Valgfritt program i psykoterapeutisk metode for barn og unge (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Valgfritt program i psykologfaglig arbeid med barn og unges omsorgsbetingelser (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Valgfritt program i rus- og avhengighetspsykologi
 • Valgfritt program for psykologer som skal veilede andre yrkesutøvere
 • Valgfritt program i habiliteringspsykologi
 • Valgfritt program i forståelse, utredning og tiltak ved kognitive vansker hos barn og unge (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Valgfritt program i avansert familiepsykologi og systemisk arbeid (krever gjennomført obligatorisk program)

 

Til spesialiteten i habiliteringspsykologi godkjennes følgende valgfrie program:

 • Valgfritt program i allmennpsykologi
 • Valgfritt program i arbeidspsykologi
 • Valgfritt program i eldrepsykologi
 • Valgfritt program i gruppeterapi
 • Valgfritt program i klinisk helsepsykologi
 • Valgfritt program i organisasjon og ledelse
 • Valgfritt program i psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier
 • Valgfritt program for psykologer som skal veilede andre yrkesutøvere
 • Valgfritt program i rus- og avhengighetspsykologi
 • Valgfritt program i systembasert arbeid med familier
 • Valgfritt program i forståelse, utredning og behandling av nevrokognitive vansker hos voksne
 • Valgfritt program i habiliteringspsykologi
 • Valgfritt program i forståelse, utredning og tiltak ved kognitive vansker hos barn og unge (krever gjennomført obligatorisk program) 

Til spesialiteten i klinisk helsepsykologi godkjennes følgende valgfrie program: 

 • Valgfritt program i arbeidspsykologi
 • Valgfritt program i allmennpsykologi: Psykologisk behandlingsarbeid i kommunal kontekst
 • Valgfritt program i eldrepsykologi
 • Valgfritt program i organisasjon og ledelse
 • Valgfritt program i rus- og avhengighetspsykologi
 • Valgfritt program i psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier
 • Valgfritt program i psykoterapeutisk metode for barn og unge  (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Valgfritt program i systembasert arbeid med familier
 • Valgfritt program i parterapi
 • Valgfritt program i gruppeterapi
 • Valgfritt program i psykologer som skal veilede andre yrkesutøvere
 • Valgfritt program i forståelse, utredning og behandling av nevrokognitive vansker hos voksne
 • Valgfritt program i habiliteringspsykologi

Til spesialiteten i rus- og avhengighetspsykologi godkjennes følgende valgfrie program: 

 • Valgfritt program i allmennpsykologi
 • Valgfritt program i arbeidspsykologi
 • Valgfritt program i eldrepsykologi
 • Valgfritt program i gruppeterapi
 • Valgfritt program i klinisk helsepsykologi
 • Valgfritt program i organisasjon og ledelse
 • Valgfritt program i parterapi (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Valgfritt program i psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier
 • Valgfritt program i psykoterapeutisk metode for barn og unge (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Valgfritt program i rus- og avhengighetspsykologi – alvorlig og sammensatt problematikk (krever gjennomført obligatorisk program i rus og avhengighetspsykologi)
 • Valgfritt program i systembasert arbeid med familier
 • Valgfritt program for psykologer som skal veilede andre yrkesutøvere
 • Valgfritt program i forståelse, utredning og behandling av nevrokognitive vansker hos voksne
 • Valgfritt program i forståelse, utredning og tiltak ved kognitive vansker hos barn og unge (krever gjennomført obligatorisk program)

 

Til spesialiteten i samfunns- og allmennpsykologi godkjennes følgende valgfrie program:

 • Valgfritt program i allmennpsykologi
 • Valgfritt program i arbeidspsykologi
 • Valgfritt program i eldrepsykologi
 • Valgfritt program i gruppeterapi
 • Valgfritt program i klinisk helsepsykologi
 • Valgfritt program i organisasjon og ledelse
 • Valgfritt program i parterapi (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Valgfritt program i psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier
 • Valgfritt program i psykologfaglig arbeid med barn og unges omsorgsbetingelser (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Valgfritt program i psykoterapeutisk metode for barn og unge (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Valgfritt program i rus- og avhengighetspsykologi
 • Valgfritt program i systembasert arbeid med familier
 • Valgfritt program for psykologer som skal veilede andre yrkesutøvere
 • Valgfritt program i habiliteringspsykologi
 • Valgfritt program i forståelse, utredning og tiltak ved kognitive vansker hos barn og unge (krever gjennomført obligatorisk program)

Til spesialiteten i voksenpsykologi godkjennes følgende valgfrie program:

 • Valgfritt program i allmennpsykologi
 • Valgfritt program i arbeidspsykologi
 • Valgfritt program i eldrepsykologi
 • Valgfritt program i gruppeterapi
 • Valgfritt program i klinisk helsepsykologi
 • Valgfritt program i organisasjon og ledelse
 • Valgfritt program i parterapi (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Valgfritt program i rus- og avhengighetspsykologi
 • Valgfritt program i psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier
 • Valgfritt program i systembasert arbeid med familier
 • Valgfritt program for psykologer som skal veilede andre yrkesutøvere
 • Valgfritt program i behandling av psykosetilstander (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Valgfritt program i psykologfaglig arbeid med barn og unges omsorgsbetingelser (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Valgfritt program i forståelse, utredning og behandling av nevrokognitive vansker hos voksne
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.