Klinisk samfunnspsykologi

2008

Vibeke B. Høegh-Krohn: Psykisk helsearbeid - først og fremst risikorettet?

2007

Wenche Ilmork: HOLD DEG FRISK! Hvordan bevare motivasjon og arbeidsglede. Forebygging og mestring av stress på arbeidsplassen i et samfunnspsykologisk perspektiv.

2006

Marianne Berge Skår: Likverdighet og empowerment. Samfunnspsykologiske prinsipper for arbeid i PP-tjenesten.

Erik Iversen og Arvid Skutle: Rusmiddelbruk blant ungdom og unge voksne: Utprøving og evaluering av en modell for lokalsamfunnsbasert forebyggende arbeid.

Espen Rutle Johansson: Struktur og tilstedeværelse i PPT.

Geir Vågen: Forebygging av rusproblemer i videregående skole.

2005

Jens Jensenius: "Dance like a butterfly..." Forebyggende psykisk helsevern for barn og unge i en kommune.

2004

Marianne Skram: Åpenhet, respekt og dialog. En studie av verdigrunnlag og faglig praksis i et gruppeprosjekt for unge mødre sett fra brukerperspektiv og lederperspektiv.

2003

Bodil Søvde: Barn av psykisk syke foreldre - konsultasjon som metode i det forebyggende arbeidet for førskolebarn.

2002

Anne Kari Hoel: Et samfunnspsykologisk perspektiv på familievernet.

1999

Alf Egil Johannessen: Alternativ arena for samfunnpsykologisk arbeid. Eksempel fra arbeid for en ideell og allmennyttig organisasjon for gjeldsofre: Gjeldsofferalliansen (GOA).

Britt Randi Hjartnes Schjødt: Praksisrapport: Samfunnspsykolog og behandler, både- og eller enten eller? Samfunnspsykologi i en psykiatrisk rehabiliteringspoliklinikk.

1995

Janjan Struijk: Rapport: Undervisning som forebyggende helsearbeid ( et undervisningsprosjekt for befalselever, som er en del av det forebyggende helsearbeidet rettet mot vernepliktig personell i førstegangstjeneste).

1965

Sigurd Halleraker: »Vaneforbrytere« - "tilfeldighetsforbrytere "

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.