Klinisk psykologi med psykoterapi

A8.
Utfyllende bestemmelser for klinisk psykologi med psykoterapi

(Vedtatt av sentralstyret den 10. desember 2008)

Definisjon

Klinisk psykologi med psykoterapi er en spesialitet som skal bidra til å sikre befolkningen tilgang på spesialistkompetanse innen psykoterapi. Spesialistkompetansen er forankret i en bred forståelse av evidensbasert praksis slik denne er definert av Norsk Psykologforening.

Spesialister i klinisk psykologi med psykoterapi arbeider innen alle deler av helsevesenet der det er behov for kvalifisert psykoterapi; primærhelsetjenesten, psykisk helsevern og spesialisthelsetjenesten for øvrig, innen offentlig helsetjeneste og i privat praksis.

Spesialistutdanningen i klinisk psykologi med psykoterapi følger de europeiske standardene for psykologer som spesialiserer seg i psykoterapi.

I tråd med resultater fra psykoterapiforskning vektlegger spesialistutdanningen psykologens personlige utvikling og relasjonelle kompetanse, evne til å etablere og vedlikeholde arbeidsalliansen, samt en fordypet og bred teoretisk forankring.
Det stilles spesielle krav til egenutvikling, generell klinisk veiledning, spesiell psykoterapiveiledning og teoretisk utdanning med minimum 300 timer over tre eller fire år.

Spesialistutdanningen i klinisk psykologi med psykoterapi bygger på omfattende klinisk og psykoterapeutisk praksis. Det kreves i tillegg at kandidaten har gjennomført et godkjent fordypningsprogram i en psykoterapiform. Bestemmelsene legges til grunn for godkjenning av fordypningsprogrammer i alle psykoterapiformer, herunder individualterapi, parterapi, familieterapi og gruppeterapi.

Praksis

Av totalt 5 årsverk praksis som psykolog skal minst 3 av praksisårene være i klinisk psykologisk arbeid med hovedvekt på psykoterapi. Minst 2 av årene må være innen psykisk helsevern eller fra fagfelt med dokumentert ekvivalens til psykisk helsevern.

En må ha erfaring med undersøkelse og behandling av et variert spekter av psykiske lidelser og problemer, inkludert erfaring med alvorlige sinnslidelser og psykotiske tilstander. En må ha arbeidet med et bredt aldersspekter og med begge kjønn.

Det kreves minst tre års regelmessig praksis i den psykoterapiformen kandidaten fordyper seg i.

Veiledning

Minst 180 timer av veiledningen skal være veiledning i klinisk psykologisk og psykoterapeutisk arbeid i tilknytning til fordypningspraksis. Veiledningen skal ta utgangspunkt i kandidatens egne kliniske erfaringer. Den skal belyse et bredt spekter av problemstillinger som er relevante for fordypningspraksisen. Veiledningen skal også berøre organisasjonsmessige forhold, som samarbeid med andre faggrupper, ledelse og ansvarsforhold og fagetiske problemstillinger. Skriftlig formidling og sakkyndighet skal være temaer i veiledningen.

Veileder skal være klinisk spesialist i psykoterapi og/eller spesialist med bred erfaring innen psykoterapi. I spesielle tilfeller, og etter individuell søknad kan kandidaten få forhåndsgodkjent veiledning i inntil 40 timer av erfaren psykolog som ikke er spesialist.

Av de 180 timene skal minst 80 timer være veiledning av behandlinger knyttet til fordypningsprogrammet. Veiledningen skal dekke de viktigste fasene i behandlingsforløp. Denne veiledning skal være veiledning gitt av spesialist i klinisk psykologi med fordypning i den aktuelle psykoterapiformen, eller av veileder med dokumentert tilsvarende kompetanse.

Fordypningskurs

Kurssekvensen på minimum 300 timer over minimum 3 år (eller 2 pluss 2 år) skal danne en helhet som gir mulighet for prosess og fordypning.

Kurssekvensen skal omfatte bredden av problemstillinger innen vurdering og behandling av psykiske lidelser. Sekvensen skal spesielt omfatte de viktigste problemstillingene og hovedfasene i psykoterapiformen. Det skal anvendes materiale fra deltagernes egen praksis.

Kurssekvensen må ha et kritisk perspektiv på de metoder det undervises i, og etiske problemstillinger må også drøftes.

Egenutvikling

Det kreves minst 100 timer egenterapi eller annen form for egenutvikling. . Egenutviklingen skal sikre at kandidaten er oppmerksom på og kan ta adekvat hensyn til hvordan eget engasjement og bidrag virker inn på prosessen i den psykoterapiformen kandidaten fordyper seg i.

Innen intensive psykoterapiformer kreves det mer omfattende metodespesifikk lærebehandling.

Godkjenning av fordypningsprogrammer

Fordypningsprogrammer gjennomført av andre enn Norsk Psykologforening søkes godkjent. De blir vurdert etter søknad med utfyllende dokumentasjon om faglig innhold, læreres kompetanse, antall deltagere og deres bakgrunn.

Skriftlig arbeid

 a) Arbeidet skal bygge på materiale fra egen psykoterapeutisk praksis.
b) For øvrig gjelder de generelle utfyllende bestemmelser for skriftlige arbeid.

Gå til beskrivelse av fordypningen klinisk psykologi med psykoterapi.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.