Klinisk eldrepsykologi

A7.
Utfyllende bestemmelser for klinisk eldrepsykologi

Praksis

Minst 3 årsverk av praksis skal være i klinisk psykologisk arbeid der eldre utgjør hovedtyngden av klientellet. Dette skal være i institusjon eller poliklinikk. Minst ett av disse årsverkene skal være ved enhet for behandling av psykiske lidelser hos eldre, psykogeriatrisk klientell.

Praksis skal inneholde erfaring med diagnostikk og behandling. I tillegg skal kandidaten ha omfattende erfaring med veiledning og konsultasjon overfor familie og andre hjelpeinstanser.

Kandidaten skal ha erfaring med ulike problemstillinger og utfordringer fra alderspsykologi, eksempler er depresjon og demens, sorg og eksistensielle problemer.

Kandidaten skal ha arbeidet minst 2 år i team med andre yrkesgrupper og med psykologspesialist. På grunn av få arbeidsplasser med tilknyttet psykologspesialist, kan det søkes om forhåndsgodkjenning av alternativt praksissted.

Av den totale praksistiden på fem år, skal minst ett år være knyttet til klinisk psykologiske utrednings- og behandlingsoppgaver som er forskjellig fra geronto.

Veiledning

Veileder må være spesialist i klinisk eldrepsykologi. Spesialist med annen fordypning, eller spesialist godkjent etter gammel ordning kan godkjennes, hvis denne har tilsvarende kompetanse. I spesielle tilfeller, og etter individuell søknad, kan kandidaten få forhåndsgodkjent veiledning i inntil 40 timer av erfaren psykolog som ikke er spesialist.

Veiledningsrapporten skal konkretisere hvordan kandidaten i sin praksis har ivaretatt de oppgaver som er presisert i praksiskravene.

Veiledningen skal ta utgangspunkt i kandidatens egne kliniske erfaringer. Den skal belyse et bredt spekter av problemstillinger som er relevante for fordypningspraksisen.

Veiledningen skal også berøre organisasjonsmessige forhold som samarbeid med andre faggrupper, ledelse og ansvarsforhold, og fagetiske problemstillinger. Skriftlig formidling og sakkyndighet skal være temaer i veiledningen.

Fordypningskurs

Kandidaten skal gjennomføre en kurssekvens på 128 timer over 2 år i klinisk eldrepsykologi. På grunn av få kurs med liten gjennomstrømning av kandidater, vil det være mulig å søke om godkjenning av enkeltkurs på spesialistnivå som kan ekvivaleres med eksisterende kurskrav.

Kurs holdt av andre enn Norsk Psykologforening kan søkes ekvivalert. De vil bli vurdert etter individuell søknad med utfyllende dokumentasjon om faglig innhold, kursholders kompetanse, og antall deltakere og deres bakgrunn.

Gå til beskrivelse av fordypningen klinisk eldrepsykologi.

til toppen

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.