Klinisk arbeidspsykologi

A10.
Utfyllende bestemmelser for klinisk arbeidspsykologi

(Vedtatt av sentralstyret den 1. november 2011)

Definisjon

Klinisk arbeidspsykologi har som mål å fremme den enkeltes mulighet for deltakelse i arbeidslivet. Kunnskapsgrunnlaget for klinisk arbeidspsykologisk praksis er den beste tilgjengelige forskning relatert til klinisk psykologi og arbeidsdeltakelse sett i sammenheng med klinisk ekspertise og pasientens egenskaper, kulturelle bakgrunn og ønskemål. Kunnskap om forholdet mellom individets forutsetninger og arbeidslivets krav, og kunnskap om hemmende og fremmende faktorer for tilpasning og deltakelse, står sentralt. Arbeidspsykologien har et normalpsykologisk fokus med vekt på individets ressurser og utviklingsmuligheter. Sammen med klinisk og endringsorientert kompetanse, danner dette grunnlaget for den kliniske arbeidspsykologien. Klinisk arbeidspsykologisk praksis innebærer utredning og vurdering av arbeidsevne, rådgivning og behandling i forhold til arbeidsfunksjon og psykisk helse, samt kartlegging og systemrettede tiltak overfor virksomheter.

Fordypningsområdet i klinisk arbeidspsykologi skal bidra til å utvikle psykologens kunnskaper, ferdigheter og holdninger i forhold til metoder for å fremme yrkesdeltakelse og folkehelse på individ og virksomhetsnivå. Videreutdanningen i klinisk arbeidspsykologi vektlegger sammenheng mellom kurs, veiledet praksis og skriftlig arbeid.

Praksis

Av totalt 5 års praksis skal minst 3 av praksisårene være innen klinisk arbeidspsykologiske områder hvor voksne utgjør hovedklientellet. Fordypningspraksisen skal omfatte psykologisk arbeid overfor klienter med et spekter av kliniske tilstander. I løpet av disse tre årene skal psykologen ha erfaring med:

  •  Å utrede og kartlegge psykisk helse, kognitiv fungering, motivasjon, personlighet, yrkespreferanser og arbeidsevne sett opp mot muligheter for yrkesdeltakelse
  • Å anvende endringsrettede og terapeutiske metoder for å øke muligheten til yrkesdeltakelse
  • Å bidra med psykologisk kompetanse i forhold til både forebyggende og rehabiliterende tiltak
  • Konsultasjon og formidling av psykologisk kompetanse overfor samarbeidspartnere
  • Systemrettet forebygging og utvikling overfor virksomheter. Dette arbeidet kan for eksempel inkludere: opplæring og veiledning i forhold til psykisk helse og sykefravær, funksjonsvurderinger og tilrettelegging av arbeidsmiljø i forhold til arbeidstakere, arbeidsmiljøutvikling, forebygging og håndtering av konflikter og lederveiledning.

I tillegg kreves ett årsverk praksis innen spesialisthelsetjenesten, hvor utredning, diagnostisering og behandling av voksne med psykiske lidelser inngår som en vesentlig del av arbeidet.

Veiledning

Minst 180 timer av totalt 240 timer veiledning skal være i klinisk arbeidspsykologisk praksis med voksne i tilknytning til fordypningspraksis. Veileder skal være spesialist med fordypningsområde klinisk arbeidspsykologi, eller klinisk voksenspesialist/arbeids- og organisasjonspsykologispesialist med bred klinisk erfaring innen fordypningsområdet. I spesielle tilfeller, og etter individuell søknad, kan psykologen få forhåndsgodkjent veiledning i inntil 40 timer av erfaren psykolog som ikke er spesialist. Det kreves minst 60 timer veiledning i gruppe. Inntil 20 timer av den totale fordypningsveiledningen kan knyttes til det skriftlige arbeidet.

Veiledningen skal ta utgangspunkt i psykologens egne kliniske erfaringer. Den skal belyse et bredt spekter av problemstillinger som er relevante for fordypningspraksisen. Veiledningen skal også berøre organisasjonsmessige forhold, som samarbeid med andre faggrupper, ledelse og ansvarsforhold, og fagetiske problemstillinger. Skriftlig formidling og sakkyndighet skal være tema i veiledningen.

Fordypningskurs

En kurssekvens på 128 timer skal omfatte sentrale problemstillinger innen klinisk arbeidspsykologi. Målsettingen med kurssekvensen er å gi psykologen under videreutdanning det nødvendige kompetansegrunnlaget for å imøtekomme praksiskravene.

Kurs holdt av andre enn Norsk Psykologforening kan søkes ekvivalert. De vil da bli vurdert etter individuell søknad med utfyllende dokumentasjon om faglig innhold, kursholders kompetanse, og antall deltakere og deres bakgrunn.

Gå til beskrivelse av fordypningen klinisk arbeidspsykologi.

til toppen

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.