Utfyllende bestemmelser for veiledning (gammel ordning)

Gjelder i en overgangsperiode på fem år. Søknad om spesialistgodkjenning må være avsendt innen 31.12 2019.

Utfyllende bestemmelser for veiledning i Norsk psykologforenings spesialistutdanning er hjemlet Reglement for spesialistutdanningene i Norsk psykologforening.

Veiledning er en av de fire utdanningsaktivitetene som utgjør spesialistutdanningen. Veiledningen har et utdanningsformål og skal bidra til utvikling av spesialistkompetanse gjennom veiledning på praksis og skriftlig arbeid. Veiledningen skal ta utgangspunkt i den kunnskap, verdier og erfaringer som utgjør grunnlaget for utøvelsen av yrket som psykologspesialist.

Reglementet for spesialistutdanningen i Norsk psykologforening sier at:
”Veiledningen skal gi en erfaren kollegas perspektiv på psykologens arbeid. Veiledningen skal bestå av faglig tilførsel, korrigeringer og råd, samt gi psykologen mulighet for kontinuerlig selvrefleksjon.”

Veiledningens mål

Veiledningen skal bidra til at psykologen blir bevisst sine holdninger og gi anledning til selvrefleksjon. Veiledningen skal bidra til å knytte teori til egen praksis. Psykologen skal utvikle sin handlingskompetanse gjennom veiledningen. Veileder skal vurdere om psykologen arbeider i overensstemmelse med gjeldende lovverk, Prinsipperklæring om evidensbasert psykologisk praksis og Etiske prinsipper for nordiske psykologer.

Følgende dokumenter regulerer veiledningen

Rammer for veiledning

  • Ett av veiledningsforholdene skal ha minimum 40 timers varighet.
  • Veiledningsforhold med varighet mindre enn 10 timer godkjennes kun i forbindelse med annen kontraktfestet veiledning.
  • I løpet av spesialistutdanningens 240 veiledningstimer skal psykologen motta veiledning fra minst to veiledere.

Generelle betingelser for veiledning

Veileder og psykolog har ansvar for at psykologen:

  • kan anvende psykologisk kunnskap og forståelse i sin praksis
  • kan begrunne og vurdere sine handlingsvalg
  • kan innrette sin praksis slik at ny kunnskap genereres
  • kan utvikle ny læring og formidle kunnskapsgrunnlaget

Evaluering

Gjensidig evaluering skal skje underveis i veiledningsperioden. Begge parter har ansvar for at evaluering skjer.

Veileders rolle som evaluator

Veileder attesterer på at psykologen tilfredsstiller de faglige, juridiske og fagetiske kravene som stilles til psykologspesialisten innen det aktuelle feltet. (Jfr: Etiske prinsipper for nordiske psykologer). Det kreves at veilederen til enhver tid er faglig oppdatert, har oversikt over de øvrige utdanningsaktivitetene i spesialistutdanningen og er klar over hvilken rolle en har som evalueringsansvarlig ut fra gjeldende kompetansekrav.

Attest

Veileder skal utstede veiledningsattest ved avsluttet veiledningsforhold etter Norsk psykologforenings mal for veiledningsattest.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.