Utdanning av barnefaglig sakkyndige

Her finner du oversikt over utdanningsprogrammet og tidspunkter for kursene

Oppstart 2023

Kurs 1- Rolle- og lovforståelse: 30.mai-01.juni 2023

Kurs 2- Barnelovsaker og mekling som metode: 30. okt-1. nov 2023

Kurs 3- Utredning av barn: 22.-24. april 2024

Kurs 4- Utredning av voksne: 23.-25. sept 2024

Kurs 5- Rettslig og barnefaglig vurdering og fremstilling: 9.-11. des 2024

Oppstart 2022 (fulltegnet)

  • Kurs 1: Rolle- og lovforståelse 13.-15. september 2022
  • Kurs 2: Barnelovsaker og mekling som metode 23.-25. januar 2023 
  • Kurs 3:Utredning av barn 5.-7. juni 2023 
  • Kurs 4: Utredning av voksne 23.-25. oktober 2023 
  • Kurs 5: Rettslig og barnefaglig vurdering og fremstilling 4.-6. mars 2024 

Merk at det er endringer i rekkefølgen på kursene. Dette får konsekvenser dersom du har hatt fravær og skal ta igjen kurs. 

Bakgrunn og opptakskrav

På vegne av Barne- og familiedepartementet (BFD) administrerer Norsk psykologforening i samarbeid med Legeforeningen et toårig utdanningsprogram for psykologer og leger som har interesse for arbeid som sakkyndige, og som ønsker å øke sin kompetanse på dette feltet.

Gjennomføringen av programmet er en forutsetning for å registreres på departementets liste over sakkyndige som påtar seg oppdrag for domstoler og forvaltning i slike saker (OBS! gjelder ikke arbeid som sakkyndig meddommer i fylkesnemnder eller ved domstolene).

Gjennomførte kurs på utdanningsprogrammet gir uttelling som vedlikehold for psykologspesialister. 

Søkere til utdanningsprogrammet må tilfredsstille følgende kriterier:

  1. Autorisasjon som lege eller psykolog
  2. Psykologer og leger som opptas i utdanningsprogrammet skal normalt ha kompetanse som spesialist i klinisk psykologi med praksis som nevnt nedenfor, eller som spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Psykologer og leger som ikke er spesialist i klinisk psykologi eller i barne- og ungdomspsykiatri kan tilbys plass etter en individuell vurdering av den samlede praksis. Et minstekrav er at søkere etter avsluttet utdanning kan dokumentere minst tre år med veiledet praksis i hovedstilling, jf krav til praksis for den kliniske spesialiteten. Praksis skal bl.a. omfatte tverrfaglig samarbeid. Minst to år skal være i relevant og variert direkte klientarbeid med barn og deres familier. Som tredje år i hovedstilling kan etter individuell vurdering godkjennes annet klientarbeid som finnes relevant for sakkyndige vurderinger vedrørende barn, for eksempel med foreldre i psykisk helsevern, rusbehandling av ungdom eller familievern.
  3. Søkere som ikke har spesialistutdanning/utdanning som nevnt under punktene 1 og 2 kan unntaksvis tas opp til opplæringsprogrammet etter en individuell vurdering. Et minstekrav er at søkeren etter avsluttet relevant masterutdanning kan dokumentere minst tre års veiledet praksis i en hovedstilling som innebærer variert og direkte klientarbeid med barn og deres familier og som også innebærer erfaring fra tverrfaglig samarbeid.

Kostnader

Forutsatt minst 12 deltagere vil utgiftene per deltager per kurs være kr 4 000,-. Dette inkluderer utgifter til kurs. I tillegg må det beregnes kostnader til veiledning, innkjøp av litteratur og eventuelt reise og opphold i forbindelse med kursene.

Kontaktinformasjon og påmelding

Ved evt. spørsmål, ta kontakt med Rita S. Standahl, e-post:  rita@psykologforeningen.no  . Påmelding skjer via mail til  rita@psykologforeningen.no   senest 5 uker før oppstart. Dersom det er ledige plasser på programmet, vil påmeldingen være åpen frem mot oppstart av kurs 1.

Emneord: sakkyndig

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.