Utdanning av barnefaglig sakkyndige

Her finner du oversikt over utdanningsprogrammet og tidspunkter for samlinger

Oppstart 2019

Resterende samlinger fra oppstart 2019: 

 • Modul III: 26. – 28. oktober 2020 (Ny dato grunnet coronavirus)

Oppstart 2020

 • Modul I: 2.–4. mars 2020
 • Modul II (1. samling): 12.- 14. oktober 2020 (Ny dato grunnet coronavirus)
 • Modul II (2. samling): 7.- 9. desember 2020 (Ny dato grunnet coronavirus)
 • Modul II (3.samling):  8.-10. februar 2021
 • Modul III:  6. – 8. september 2021

Oppstart 2021

 • Modul I: 8.-10. mars 2021
 • Modul II (1. samling): 31. mai -2. juni 2021
 • Modul II (2. samling): 18.-20. oktober 2021
 • Modul II (3.samling):  7.-9. februar 2022
 • Modul III: 5.-7. september 2022

Bakgrunn og opptakskrav

På vegne av Barne- og familiedepartementet administrerer Norsk psykologforening i samarbeid med Legeforeningen et toårig utdanningsprogram for psykologer og leger som har interesse for arbeid som sakkyndige, og som ønsker å øke sin kompetanse på dette feltet.

Gjennomføringen av programmet er en forutsetning for å registreres på departementets liste over sakkyndige som påtar seg oppdrag for domstoler og forvaltning i slike saker (OBS! gjelder ikke arbeid som sakkyndig meddommer i fylkesnemnder eller ved domstolene).

Søkere til utdanningsprogrammet må tilfredsstille følgende kriterier:

 1. Autorisasjon som lege eller psykolog
 2. Psykologer og leger som opptas i utdanningsprogrammet skal normalt ha kompetanse som spesialist i klinisk psykologi med praksis som nevnt nedenfor, eller som spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Psykologer og leger som ikke er spesialist i klinisk psykologi eller i barne- og ungdomspsykiatri kan tilbys plass etter en individuell vurdering av den samlede praksis. Et minstekrav er at søkere etter avsluttet utdanning kan dokumentere minst tre år med veiledet praksis i hovedstilling, jf krav til praksis for den kliniske spesialiteten. Praksis skal bl.a. omfatte tverrfaglig samarbeid. Minst to år skal være i relevant og variert direkte klientarbeid med barn og deres familier. Som tredje år i hovedstilling kan etter individuell vurdering godkjennes annet klientarbeid som finnes relevant for sakkyndige vurderinger vedrørende barn, for eksempel med foreldre i psykisk helsevern, rusbehandling av ungdom eller familievern.
 3. Søkere som ikke har spesialistutdanning/utdanning som nevnt under punktene 1 og 2 kan unntaksvis tas opp til opplæringsprogrammet etter en individuell vurdering. Et minstekrav er at søkeren etter avsluttet relevant hovedfag kan dokumentere minst tre års veiledet praksis i en hovedstilling som innebærer variert og direkte klientarbeid med barn og deres familier og som også innebærer erfaring fra tverrfaglig samarbeid.

Kostnader

Forutsatt minst 12 deltagere vil utgiftene per deltager per samling være kr 4 000,-. I tillegg kommer utgifter til veiledning, litteratur og eventuelt reise og opphold i forbindelse med kursdagene.

Kontaktinformasjon og påmelding

Ved behov for flere opplysninger, ta kontakt med koordinator Linn Engebretsen på e-post: linn@psykologforeningen.no eller Rita S. Standahl, e-post: rita@psykologforeningen.no . Påmelding skjer via mail til rita@psykologforeningen.no  senest 5 uker før oppstart. Dersom det er ledige plasser på programmet, vil påmeldingen være åpen frem mot oppstart av modul 1.

Emneord: sakkyndig

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.