Veileder for smittevern

Logo Helsedirektoratet

Psykologer kan nå gjenoppta mer vanlig drift, med fysiske pasientmøter. Forutsetningen er at de kan følge kravene i den nye veilederen for smittevern.

7. april uttalte regjeringen at psykologer fra 20. april kan møte pasientene sine ansikt til ansikt , hvis kravene i veileder for smittevern etterfølges.

Veilederen som nå er publisert gir råd om hvordan psykologer på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering og spredning av det nye koronaviruset (SARS-CoV-2). Veilederen er utgitt av Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Det understrekes at hver enkelt virksomhet er ansvarlig for å vurdere om behandlingen tilfredsstiller grunnleggende krav til smittevern, og om man kan tilby behandling. Den enkelte virksomhet må selv vurdere hvordan tiltakene skal tilpasses sin virksomhet.

Selv om fysisk oppmøte nå er mulig anbefales det at man likevel vurderer om fysisk konsultasjon er nødvendig, eller om videokonsultasjon eller lignende kan benyttes.

Veilederen gir blant annet råd om oppmøte og avstand i lokalene, fysisk kontakt med pasientene, rengjøringstiltak og bruk av beskyttelsesutstyr.

Behov for mer virksomhetsspesifikke råd

– Psykologforeningen er glad for at det nå er gitt generelle råd som vil gjøre det mulig for psykologvirksomheter å drive mer normalt, sier Rune Frøyland, visepresident med ansvar for lønns- og arbeidsmarkedspolitikk.

– Vi har vært opptatt av å signalisere at det må være en variasjon i hvordan man kan drive sin praksis med ulike former for løsninger, slik som videokonsultasjoner, utendørs terapi i tillegg til mer ordinær virksomhet. Det som nå har kommet fra Helsedirektoratet ser ut til å ivareta det, utdyper han.

Han påpeker at det samtidig er behov for å gi mer informasjon og råd til medlemmer som driver nevropsykologiske praksiser, eller arbeider med barn, gruppeterapi eller sakkyndighet.

– Vi vil sammen med myndighetene for disse områdene utforme noe mer virksomhetsspesifikke råd. Vi håper at også dette vil være på plass i løpet av kort tid, sier Frøyland.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.