Kommentar

Psykologforeningens arbeid med koronapandemien

Håkon Kongsrud Skard

President i Psykologforeningen Håkon Kongsrud Skard

Vi er i en periode med stor belastning på samfunnet og en situasjon som stadig endres. Behovet for informasjon er stort, samtidig som kapasiteten til å formidle informasjon er begrenset. 

Psykologforeningen har valgt å først rette innsatsen mot å støtte våre medlemmer, deretter bistå myndighetene og til sist bistå samfunnet for øvrig. Denne prioriteringen mener vi gir størst nytteeffekt av foreningens arbeid. Rett og slett fordi det er dere, våre 10.000 medlemmer, som nå skal bidra til å hjelpe befolkningen under denne pandemien.   

Støtte til våre medlemmer 

Det er mange av dere som har spørsmål og bekymringer. Vi blir kontaktet av medlemmer som selv er i risikogrupper og ønsker råd om arbeidssituasjonen, studentmedlemmer som er bekymret for studieprogresjon, medlemmer i spesialistutdanning som er bekymret for progresjon i utdanningen, medlemmer i helsevesenet som vil ha faglige råd om hvordan opprettholde drift under nye retningslinjer og medlemmer som ønsker å bidra gjennom frivillige tiltak eller økt arbeidsinnsats . Alt dette er viktige problemstillinger, men det er vanskelig å gi generelle råd som favner alle. Vi vurderer det derfor slik at vi kan gi best råd til medlemmene gjennom direkte kontakt med tillitsvalgte eller sekretariatet. Vi legger også ut informasjon på våre nettsider som omhandler noen av disse problemstillingene og som kan være nyttig for dere å lese. 

Vi er tilgjengelige på både telefon og e-post til medlemmer som ønsker råd om sin arbeidssituasjon, det være seg juridiske, økonomiske eller faglige spørsmål. Dette inkluderer også  kollegastøtteordningen , for de som har behov for det.  

I uken som har gått har vi særlig forsøkt å hjelpe  psykologer som er privatpraktiserende , med avtale eller uten, da de har verken arbeidsgiver eller tillitsvalgte å lene seg på.   

Vi henter fortløpende inn rapporter fra både kommunalt helsevesen og spesialisthelsetjenesten for å danne oss et bilde av situasjonen for våre medlemmer og de sårbare gruppene de skal ivareta. Vi ser det flotte arbeidet dere gjør og jobber med å oppsummere og videreformidle gode faglige eksempler som kan være til nytte og inspirasjon for andre. Fortell oss gjerne om gode grep dere har tatt der du jobber!

Tett samarbeid med helsemyndighetene 

Vi ønsker å hjelpe samfunnet med å håndtere denne pandemien på best mulig måte. Det påligger oss som helsepersonell, det påligger foreningen som fagforening i trepartssamarbeidet og som selvstendig samfunnsaktør. Dette gjør vi gjennom Akademikerne , i tett dialog med Spekter som arbeidsgiver i sykehusene og gjennom de tillitsvalgte i de enkelte helseforetak og regionale helseforetak. Innsatsen våre tillitsvalgte legger ned er beundringsverdig. Vi bistår med å utarbeide arbeidsavtaler og faglige retningslinjer som kan ruste helsevesenet til å håndtere de økte helsebehovene best mulig. Dette spenner fra å tillate økt arbeidstid, tillate andre arbeidsoppgaver, tillate flytting til andre arbeidssteder og utarbeidelse av alternative tiltak og tilnærminger for å opprettholde faglig forsvarlig drift.  

Våre tillitsvalgte og medlemmer i kommunen har også vist en fantastisk evne til å tenke snarrådig og fleksibelt i denne situasjonen, hvor de tilpasser tiltak og deler ideer med hverandre. Alt med et mål om å opprettholde et tilbud til befolkningen.  

Foreningen er i kontinuerlig dialog med Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og Stortinget for å følge opp og gi råd til myndighetene om de faglige anbefalinger, vedtak og disponeringer som nå gjøres.   

Medlemmene hjelper både samfunnet og hverandre 

Samfunnet har i denne situasjonen økt behov for psykologisk kunnskap. Her har allerede medlemmer med tydelige faglige stemmer vært ute i nasjonale medier med råd om hvordan håndtere isolasjon, hvordan kommunisere med barna om situasjonen og mye mer. Vi er utrolig takknemlige for den rollen dere tar. Som forening opplever vi at medier tar kontakt i forbindelse med mange spørsmål. Vi ser som vårt fremste bidrag å peke ut solide faglige stemmer som mediene kan benytte til disse sakene, fremfor å svare ut alle selv. Vi får også henvendelser fra befolkningen, hvor vi henviser dem til sikre kilder for informasjon, tilgjengelige behandlingsinstanser eller relevant fagkompetanse.  

"

Vi er utrolig takknemlige for den rollen dere tar.

"

Vi ønsker å forsikre våre medlemmer om at vi som forening gjør alt vi kan i denne situasjonen. Som en fagforening, en faglig forening og en samfunnsaktør. Det er med takknemlighet vi ser den innsatsen dere legger ned i en situasjon som stiller store krav til oss alle. En spesiell takk går til vår faglige forening  DigPsyk , som har jobbet utrettelig med å rådgi og bistå alle medlemmer som nå ønsker å tilby digitale tjenester .  

Vi gir honnør vel vitende om at muligheten for hver enkelt til å bidra, varierer. Noen av dere er i risikogrupper, noen av dere må passe på små barn, noen av dere er syke selv. Denne påkjenningen gjelder hele samfunnet. Alle må bidra, samtidig som muligheten til å bidra er redusert. Vi har forståelse for dette, vi jobber for at samfunnet skal ha forståelse for dette og vi ber dere ha forståelse for dette selv. Selv ber vi om forståelse for at dette også gjelder foreningen, hvor vi gjør alt vi kan tross vanskelige arbeidsbetingelser.   

Denne pandemien krever solidaritet av oss alle og foreningen står solidarisk med dere og med samfunnet. Pass på dere selv og hverandre.

Alt godt.  

Håkon Kongsrud Skard  

President i Psykologforeningen

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.