Psykologforeningen ønsker flere digitale kurs

Foto: Shutterstock

Det skal være trygt og samtidig faglig forsvarlig å ta spesialistutdanning under koronapandemien.

Den pågående koronapandemien medfører utfordringer for alle.

Oppblomstring av smitte og innstramminger i smittevernreglene gjør at flere psykologer bekymrer seg for økt smitterisiko knyttet til deltakelse på kurs.

Psykologforeningen forsøker etter beste evne å ivareta psykologenes interesser i spesialistutdanningen gjennom å fortsatt tilby spesialistkurs som holder høy faglig standard.

Foreningen vurderer fortløpende ut fra den aktuelle smittesituasjonen og føringer fra myndighetene om kursene skal gjennomføres fysisk eller digitalt, eller om noen kurs må utsettes.

– Dette er en vanskelig situasjon for medlemmene og foreningen. Vi må balansere flere hensyn, sier president Håkon Skard i Psykologforeningen.

Flere medlemmer har signert et opprop med ønske om digitale kurs.

– Vi har stor forståelse for at det er frustrerende for medlemmene våre at ikke alle kurs er digitale, sier Skard.

– Vi deler medlemmenes ønske om å tilby høyest mulig andel digitale kurs, men vi kan ikke fire på den faglige standarden. Det er viktig av vi ivaretar vårt ansvar som utdanningsinstitusjon som skal utdanne psykologspesialister med høy faglig kompetanse.

– Vi jobber kontinuerlig med å utvide det digitale tilbudet. Jeg vil forsikre om at dette arbeidet har hatt og har høyeste prioritet, men vi ber om forståelse for at det er krevende.

Fortsatt kurs med fysisk oppmøte

Psykologforeningen startet prosessen med å legge om til flere digitale kurs allerede i mars.

Av de planlagte kursene i november og desember er det per i dag 17 digitale kurs og 18 som har fysisk oppmøte, men flere av disse kan bli digitale fremover. Alle kurs ut året er under vurdering. I tiden fremover vil det også bli gjort en vurdering av kursene i januar.

Om et kurs lar seg gjennomføre digitalt, kommer an på type kurs og om det er mulig å oppfylle faglige læringsmål og pedagogisk opplegg uten å møtes fysisk.

– Dette er en vurdering som gjøres av fagutvalg og undervisere, og det varierer fra samling til samling avhengig av innhold, sier Bjørnhild Stokvik, utdanningssjef i Psykologforeningen.

Noen samlinger inneholder for eksempel en stor andel praktiske øvelser som er vanskelige å gjøre digitalt.

Det kan også være slik at et kurs er satt opp med flere forelesere, og at disse takker nei til oppdraget. Dette har de rett til å gjøre som private foredragsholdere. Disse kan være svært sentrale for kvaliteten og ha så unik faglig kompetanse at det ikke er mulig å opprettholde kvaliteten på tilbudet uten dem.

– Dersom konklusjonen blir at det ikke er faglig godt nok å gjennomføre kurs på digital plattform, må vi utsette kurset eller gjennomføre det fysisk, sier Stokvik.

Hun minner om at utsatte kurs ikke nødvendigvis fører til forsinkelser i å fullføre spesialistutdanningen, ettersom den tas over fem år. Men det er selvsagt noen som vil kunne oppleve å bli forsinket. 

Krevende å legge om til digitale kurs

Utdanningsavdelingen innhenter tilbakemeldinger fra kursholdere og deltakere om hvorvidt kurs har fungert i digitalt format.

Flere kursholdere har laget digitale kurs de siste månedene. I noen tilfeller har kursholdere meldt fra om at de ikke har kapasitet til å gjennomføre denne omleggingen.

– Kursholderne gjør jobben ved siden av stillinger som psykologspesialister, og det å lage et nytt kursopplegg er krevende midt i en pandemi som har medført en økt belastning for alle, sier Skard.

– Vi har også søkt etter andre kursholdere for å utvide tilbudene, men det har vært vanskelig å finne fagpersoner med kombinasjonen rett kompetanse, nok tid å avse til å lage og avholde en kursrekke, samt et ønske om å påta seg rollen.

– Vi erkjenner at noen medlemmer ikke har mulighet til å delta på fysiske kurs. Vi godtar derfor selvfølgelig at noen må melde seg av på kort varsel og belaster dem ikke for dette, sier Skard.

Følger myndighetenes anbefalinger

Ved kurs med fysisk fremmøte forholder Psykologforeningen seg til myndighetenes retningslinjer og anbefalinger fra Helsedirektoratet når det gjelder arrangementer. For kurs i Oslo følges i tillegg smittevernreglene i Oslo kommune .

Det er for tiden tillatt å ha arrangementer med inntil 200 deltakere når de sitter på faste plasser gjennom hele arrangementet. Spesialistkursene har vanligvis rundt 25 deltakere.

– Vi er trygge på at våre kursholdere og kurssteder har fokus på smittevern. Dersom deltakere opplever at dette ikke er tilfelle, ønsker vi umiddelbart å informeres om det, sier Stokvik.

Psykologforeningen samarbeider med alle kurssteder om smitteverntiltak:

• Kravet om én meter avstand ivaretas gjennom hele kurset 
• Det markeres faste sitteplasser for hver deltaker i kurslokalet
• Deltakerne plasseres ved nummererte bord i lunsjen
• Alle kurssteder følger strenge hygienetiltak og rutiner i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger.
• Som arrangør har foreningen oversikt over hvem som er til stede, med navn og kontaktinformasjon til alle deltakere.

Deltakerne får informasjon om smitteverntiltak og hvordan de skal forholde seg når de deltar på kurs. Syke personer skal holde seg hjemme.

Les mer om deltakelse på kurs hos Psykologforeningen her .

Bank og forsikring

Gjennom våre avtaler med Danske bank og Storebrand får du fordelaktige bank- og forsikringstilbud.

Visittkort/timekort/stempel

Visittkort/timekort

Psykologforeningen har inngått avtale med nettjenesten The Card som tilbyr medlemmene produksjon av visittkort med Psykologforeningens logo til redusert pris. 

Stempel

Som medlem av Norsk psykologforening kan du skaffe deg stempel med medlemslogo. Et stempel som viser at du er medlem av Psykologforeningen, skal være et kvalitetsstempel, og kan for eksempel brukes til fakturaer, rapporter og innkallingsbrev.

Logg inn til Min side for mer informasjon

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.