Psykologer holder åpent under korona

Foto: Shutterstock

Psykologer kan fortsette sin virksomhet, hvis de oppfyller krav om smittevern. Det oppfordres til å bruke telefon- og videokonsultasjon der det er mulig.

Helsedirektoratets pålegg om at noen tjenester må stenge for å begrense koronasmitte , gjelder ikke psykologer i spesialisthelsetjenesten eller avtalespesialister. De må imidlertid følge anbefalingene for å hindre smittespredning av koronaviruset.

Psykologtjenester utenfor spesialisthelsetjenesten, også privatpraktiserende, kan holde åpent hvis de kan ivareta myndighetenes pålegg om smittevern.

Kommunale tjenester kan også holde åpent så lenge de ivaretar smittevern. Det er opp til hver enkelt kommune og tjeneste hvordan de velger å innrette seg. Vi oppfordrer til å ta direkte kontakt med kommunen din hvis du har spørsmål knyttet til dette.

Krav til smittevern:

  1. Avstand mellom pasient og behandler må være minst to meter under konsultasjonen.
  2. Avstand mellom pasienter på venterom må være minst to meter.
  3. Rutiner om håndvask og renhold må følges nøye. Med begrenset tilgang til Antibac og annet smittevernutstyr minner vi om at varmt vann og såpe er minst like effektivt. 
  4. Det kan ikke foreligge smitte eller fare for smitte.

Sterk anbefaling om å bruke digitale løsninger

Selv om man kan holde åpent er hovedregelen nå at konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten gjennomføres over telefon eller video. Dette inkluderer avtalespesialister og også andre privatpraktiserende oppfordres til det samme.

Det er derfor helt nødvendig at du legger til rette for at pasientene kan ha telefon- og videokonsultasjon fremfor fysisk oppmøte. For avtalespesialistene er takstforskriften nå tilpasset dette med en midlertidig forskrift som åpner for bruk av telefon- og videokonsultasjoner i alle typer konsultasjoner. Det er heller ikke lenger et krav at videokonsultasjon utføres på psykologens faste kontor.

Pasienter bør kontakte sin behandler for å avklare hvordan behandling kan gjennomføres. Mange psykologer er godt i gang med bruk av digitale løsninger for å opprettholde pasientkontakt. Psykologer kan også ta imot nye pasienter på samme måte.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.