Koronavaksinering av helsepersonell i private tjenester

Psykologforeningen har påpekt overfor kommunene at også private psykologer uten avtale utfører samfunnskritiske funksjoner der det er vanskelig å holde avstand. (Foto: Per-Christian Johansen, Universitetssykehuset Nord-Norge)

En del kommuner prioriterer ikke vaksinering av helprivat helsepersonell inntil videre. Kommunene mener de ikke fyller kritiske funksjoner. Psykologforeningen mener private psykologtjenester må vurderes ut fra funksjon, pasientkontakt og risiko for smitte.

De regionale helseforetakene melder til Psykologforeningen at avtalespesialister skal prioriteres likt med tilsvarende funksjoner i helseforetakene når koronavaksinene settes. Dette innebærer at psykologer med avtale skal vurderes likt som psykologer i poliklinikkene.

Psykologforeningen mener også kommunene bør vurdere like funksjoner likt. Dette har foreningen tatt opp med kommunene.

Likevel vurderer flere kommuner privat helsepersonell uten avtale, inkludert psykologer, som en egen gruppe.

Ulike prioriteringer i kommunene

Mange private psykologvirksomheter har stor pågang, direkte pasientkontakt med risiko for smitte og pasientgrupper som i liten grad kan benytte videokonsultasjoner, forklarer visepresident Rune Frøyland i Psykologforeningen. (Foto: Fartein Rudjord)

Folkehelseinstituttet har gitt råd til kommunene og helseforetakene om hvilke grupper helsepersonell som bør prioriteres for koronavaksinering. Det er helsepersonell som jobber innen essensielle tjenester og som er kritisk vanskelig å erstatte.

I tillegg bør helsepersonell som har direkte pasientkontakt med risiko for smitte prioriteres. Folkehelseinstituttet sier imidlertid at kriteriene bør vurderes lokalt og at det kan være ulike prioriteringer innenfor ulike kommuner og foretak.

I kommunene varierer det ut fra geografi og den enkelte kommunes vurdering av hva som defineres som kritiske funksjoner i kommunen.

Vaksineres inntil videre som befolkningen ellers

Oslo kommune vurderer ikke helprivate psykologtjenester som kritiske funksjoner i kommunen.

Kommunen deler private helsetjenester inn i følgende grupper:

  • Private som har avtale med regionalt helseforetak kan bli vurdert som kritisk personell gjennom foretaket.
  • Private helsetjenester som har avtale med Oslo kommune må kontakte den de har avtale med i kommunen for en vurdering av kritisk funksjon.
  • Private uten avtale vaksineres som øvrig helsepersonell. Oslo kommune opplyser at dette inntil videre er på linje med befolkningen ellers.

Psykologforeningen har fått tilbakemeldinger fra medlemmer om at enkelte andre kommuner har en tilsvarende inndeling. Private psykologer uten avtale med regionale helseforetak eller kommune blir ikke definert som kritisk helsepersonell, og blir derfor inntil videre ikke prioritert for vaksinering.

Også private har direkte pasientkontakt

Få vaksinedoser gjør en streng prioritering nødvendig, og det er mange sårbare grupper som ikke har fått vaksine.

Psykologforeningen mener likevel at private psykologer uten avtale med kommunen bør vurderes konkret ut fra funksjon, og ikke samlet og på generelt grunnlag.

Det er stort behov for psykisk helsehjelp under pandemien. Mange private psykologvirksomheter har stor pågang, direkte pasientkontakt med risiko for smitte og pasientgrupper som i liten grad kan benytte videokonsultasjoner.

– Vi har forståelse for at kommuner skal prioritere de begrensede vaksinedosene etter lokale forhold, sier visepresident Rune Frøyland i Psykologforeningen.

Men Psykologforeningen har påpekt i kontakten med kommunene at også private psykologer uten avtale utfører samfunnskritiske funksjoner hvor avstand er vanskelig. Det gjelder blant annet nevropsykologiske utredningspraksiser, sakkyndige psykologer i barnevernssaker og psykologer som jobber med barn, grupper eller svært traumatiserte pasienter.

– Vi vil fortsette dialogen med kommunene, sier Frøyland.

Viktig å registrere seg i kommunen

Det er viktig at du som driver privat praksis utenfor spesialisthelsetjenesten registrerer deg som helsepersonell i din kommune.

Etter Helsepersonelloven § 18 skal helsepersonell som har privat virksomhet utenfor spesialisthelsetjenesten melde fra til kommunen når du starter privat praksis . Du skal også melde fra når praksisen opphører.

Når du registrerer deg, får kommunen dessuten mulighet til å følge opp ved en eventuell endring i prioriteringen av private helsetjenester.

For Oslo kommune er det nå oppgitt en sentral epostadresse for slik registrering. Det er postmottak@hel.oslo.kommune.no som er helseetatens postmottak. I andre kommuner kan meldinger om privat psykologvirksomhet sendes til kommunens generelle postmottak.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.