Avtalespesialister skal få koronavaksine

Foto: Per-Christian Johansen, Universitetssykehuset Nord-Norge

Alle psykologer skal få tilbud om koronavaksine i tråd med planlagt vaksinering av helsepersonell.

Like funksjoner skal behandles likt. Det gjelder også avtalespesialister.

Men flere steder er det forsinkelser i vaksineringen, og det er ulike lokale prioriteringer av hvilke grupper helsepersonell det haster mest å få vaksinert.

Psykologforeningen har blitt orientert om vaksineringsplaner for psykologer, også avtalespesialistene, forklarer visepresident Rune Frøyland.

– Det har vært stor mangel på vaksiner. Prioriteringene til nå har vært helsepersonell med akuttfunksjoner og tettest pasientkontakt, sier Frøyland.

Vaksinene blir fordelt etter kriterier fra helsemyndighetene. Kommuner får tildelt ulikt antall vaksinedoser. I tillegg har de regionale helseforetakene fått doser til fordeling i spesialisthelsetjenesten.

Skal prioriteres likt

– Vi er tilfredse med at det ikke skilles mellom ansatte og private avtaleparter, sier visepresident Rune Frøyland i Psykologforeningen. (Foto: Fartein Rudjord)

I planene til de regionale helseforetakene står det at private avtaleparter, inkludert avtalespesialister, skal prioriteres likt med tilsvarende funksjoner i helseforetakene.

– Vi er tilfredse med at det ikke skilles mellom ansatte og private avtaleparter, sier Frøyland.

Ivaretakelse av smittevern og avstandskrav er ekstra vanskelig for enkelte grupper avtalepsykologer. Det gjelder blant andre psykologer i nevropsykologiske utredningspraksiser og psykologer som behandler barn eller i stor grad driver med gruppeterapi. Psykologforeningen tar opp dette i våre møter med de regionale helseforetakene.

Avtalespesialister i helseforetakene

Helse Vest orienterte i et brev 11. februar om at de vil prioritere likt egne ansatte og avtaleparter, inkludert avtalespesialistene. I Helse Vest startet vaksineringen etter påske av avtalespesialister, inkludert psykologer.

Helse Midt-Norge startet St. Olavs hospital like etter påske å vaksinere avtalespesialister i psykologi.

Helse Nord har også gitt beskjed til foretakene om å prioritere avtalespesialistene likt med ansatte som gjør samme type jobb. Dette gjelder både avtalespesialister og private institusjoner som Helse Nord RHF har avtale med. Nordlandssykehuset er i gang med vaksinering av avtalespesialister i området.

Helse Sør-Øst sendte ut e-post om vaksinering til alle avtalespesialister i psykisk helsevern 7. mai. Helse Sør-Øst informerer i e-posten om at avtalespesialister for å få tilbud om vaksine må svare på en vedlagt spørreundersøkelse med samtykke til at Helse Sør-Øst videreformidler informasjonen til lokale helseforetak i forbindelse med vaksinering. Det er de lokale foretakene som vil ha det praktiske ansvaret for vaksinering av avtalespesialistene.

Helse Sør-Øst opplyser den 27. mai til Psykologforeningen at psykologer i avtalepraksis som har svart på spørreundersøkelsen i e-posten, vil få tilbud om vaksine i uke 22 og 23 (fra mandag 31. mai). Det er mulig uke 24 også må tas i bruk. De oppfordrer videre psykologer i avtalepraksis om å melde fra til Helse Sør-Øst direkte på e-post ( postmottak@helse-sorost.no ) dersom du ikke har mottatt e-posten av 7. mai eller du likevel ønsker tilbud om vaksine i regi av Helse-Sør Øst.

Privatpraktiserende uten avtale

Psykologer som driver helprivat og ikke er en del av spesialisthelsetjenesten, skal vaksineres etter prioriteringene for kommuner. Helsepersonell er definert som ett av prioriteringskriteriene.

Det er lokale variasjoner i prioriteringene i den enkelte kommune, slik det også er i spesialisthelsetjenesten.

Psykologforeningen har fått meldinger om at enkelte store kommuner vegrer seg for å vaksinere privatpraktiserende psykologer.

– Vi har kontaktet disse kommunene for å informere om at psykologer er helsepersonell og skal være på den kommunale prioriteringslista, sier Frøyland.

Les mer om koronavaksine for helsepersonell i private tjenester

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.