Hopp til hovedinnhold

Festspillkurs: WAIS-IV - 006

Kurskategori:
Vedlikeholdskurs
Sted:
Bergen
Timer:
16
Periode:
30.05.2024 31.05.2024
Påmeldingsfrist:
25.04.2024
Avmeldingsfrist:
25.04.2024

Alle kursene til årets Festspill finner sted på Radisson BLU Royal Hotell Bryggen.


Overnatting

Det vil være et begrenset antall rom på Radisson BLU Royal Hotel Bryggen. Dersom dette er aktuelt for deg, kan du bestille hotell her.

Bestilling av hotellrom er ikke i regi av psykologforeningen og derfor opp til den enkelte kursdeltaker. Tidligere erfaringer tilsier at det lønner seg å være tidlig ute med å bestille overnatting ifm. Festspillene.

 

Målgruppe
Psykologer og psykologspesialister.
 
Målsetting
Gi grunnlag for selvstendig og faglig oppdatert bruk av WAIS-IV i klinisk psykologarbeid på tvers av ulike psykologroller og problemstillinger.
 
Innhold
Dette er et kurs som tar for seg både administrasjon og tolkning av WAIS-IV. Det gis en presentasjon av wechslertestene generelt og WAIS-IV spesielt, samt de amerikanske og skandinaviske standardiseringsprosjektene. Endringer i tolkning av weschlertestene etter utgivelsen av WAIS-IV som følge av utgivelsen av WISC-V vil drøftes.  Kurset innbefatter øvelser i administrering av særlig utfordrende deltester samt tilbakemelding av resultater. Kurset vil også fokusere på tolkning av testresultater fra kasustikker som deltagere har med seg og forskning om ulike  kliniske grupper. Kurset vil også gjennomgå temaer som rapportskriving.

Ta med WAIS-IV kofferten hvis mulig. Deler av kurset vil bli casebasert og kursdeltagerne oppfordres til å ta med kasuistikker/testprotokoller.
 
Om kursledere
Eivind Haga Ronold ble spesialist i klinisk nevropsykologi i 2020. Han har cand. psychol. fra Universitet i Bergen fra 2015 og PhD i klinisk nevropsykologi fra 2023 som omhandler kognitive vansker ved depresjon. Han jobber som post-doktor og underviser i klinisk nevropsykologi og wechlsertester ved Universitet i Bergen sin nevropsykologiske poliklinikk. Han har siden sommeren 2023 jobbet som nevropsykolog på nevrologisk avdeling HUS, i tillegg til privat praksis.


Erlend Ronold er spesialist i klinisk nevropsykologi. Han har cand. psychol. fra Universitetet i Bergen fra 2015. Han jobber nå som nevropsykolog på Avdeling for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering, Lassa. I tillegg til dette jobber han i privat praksis. Tidligere har han jobbet med alderspsykiatri og barne- og ungdomshabilitering.
 
Mottakelse 
I anledning utdelingen av Psykologprisen 2024 ønsker psykologforeningen å invitere alle våre kursdeltakere og forelesere på Festspillkursene til prisutdelingen og en gratis sosial sammenkomst torsdag 30.mai kl. 19.00 på Radisson Blu Royal Hotell Bryggen. Det vil bli servering av mat og drikke, med anledning til å møte kollegaer til sosialt samvær. 
Hvem som får Psykologprisen 2024 forblir en hemmelighet frem til vi møtes på Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen, 30.mai kl. 19.00. 
Du melder deg på ved påmelding til kurset du ønsker å delta på.
 
Logg inn på Min side for påmelding til Festspillkurs: WAIS-IV - 006 (fra 30.05.2024 til 31.05.2024) Påmelding på Min Side