Hopp til hovedinnhold

Festspillkurs: Kan vi forbedre behandlingen av angst og depresjon ved å integrere jobbfokus? - 013

Kurskategori:
Vedlikeholdskurs
Sted:
Bergen
Timer:
16
Periode:
30.05.2024 31.05.2024
Påmeldingsfrist:
25.04.2024
Avmeldingsfrist:
25.04.2024

Alle kursene til årets Festspill finner sted på Radisson BLU Royal Hotell Bryggen.


Overnatting

Det vil være et begrenset antall rom på Radisson BLU Royal Hotel Bryggen. Dersom dette er aktuelt for deg, kan du bestille hotell her.

Bestilling av hotellrom er ikke i regi av psykologforeningen og derfor opp til den enkelte kursdeltaker. Tidligere erfaringer tilsier at det lønner seg å være tidlig ute med å bestille overnatting ifm. Festspillene.

 

Målgruppe
Behandlere og beslutningstakere innen psykisk helsevern. Psykologer som jobber med behandling av angst og depresjon assosiert med arbeidssituasjon.
 
Målsetting
Gi deltakerne innblikk i forskningsfeltet Arbeid og psykisk helse. Gjennomgang av evidens for hvordan jobbfokusert terapi for angst og depresjon kan bidra til økt arbeidsdeltakelse og redusert tilbakefall. Praktisk kjennskap til konkrete intervensjoner
Innhold
  • Bakgrunnen for arbeidsfokusert terapi
  • Gjennomgang av forskningsgrunnlaget. Hvilken effekt har jobbfokusert behandling på depresjon, angst og tilbakegang til arbeid etter sykefravær?
  • Refleksjoner rundt hvorfor det er behov for et paradigmeskifte i behandling av depresjon og angst, særlig mtp på å heve pasienters funksjon og forebygge tilbakefall av depresjon.
  • Praksisnær gjennomgang av jobbfokuserte intervensjoner i terapi for angst og depresjon og komorbide tilstander, eksempelvis fokus på ambivalens og endringsarbeid.
  • Belyse kompleksiteten i arbeid med pasienter med redusert arbeidsfunksjon i lys av mobbing, trakassering, utbrenthet/fatigutilstander.  
  • Metakognitiv terapi som en effektiv metode å jobbe med angst og depresjon og redusert arbeidsfunksjon.
 
Etter kurset
Vil deltakerne skal sitte igjen med en økt forståelse av viktigheten av å integrere jobbfokus i ordinær psykoterapi for angst og depresjon, samt kjennskap til noen konkrete jobbfokuserte intervensjoner. Innblikk i de komplekse årsakssammenhengene rundt redusert arbeidsfunksjon inkludert arbeidskonflikter, mobbing, trakassering og utbrenthet/fatiguetilstander.   
 
Undervisningsmetode
Det vil veksles mellom teoretisk forelesning og praktiske øvelser/rollespill og dialog.
 
Kursledere
Ragne Gunnarsdatter Hole Gjengedal er psykologspesialist og leder for Enhet for klinisk forsking og innovasjon på Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen ved Diakonhjemmet sykehus.
Har i mange år jobbet med terapiforskning og har en doktorgrad innen jobbfokusert metakognitiv terapi for angst og depresjon. Hun er en erfaren kliniker og kursholder innen fagområdet psykisk helse og arbeid

Danielle Wright er psykologspesialist og teamkoordinator ved Enhet for klinisk forskning og innovasjon på Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen ved Diakonhjemet sykehus.
Spesialist i arbeidspsykologi og metakognitiv terapi, erfaren kliniker og en aktiv foredrags- og kursholder.
 
Mottakelse
I anledning utdelingen av Psykologprisen 2024 ønsker psykologforeningen å invitere alle våre kursdeltakere og forelesere på Festspillkursene til prisutdelingen og en gratis sosial sammenkomst torsdag 30.mai kl. 19.00 på Radisson Blu Royal Hotell Bryggen. Det vil bli servering av mat og drikke, med anledning til å møte kollegaer til sosialt samvær.
Hvem som får Psykologprisen 2024 forblir en hemmelighet frem til vi møtes på Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen, 30.mai kl. 19.00.
Du melder deg på ved påmelding til kurset du ønsker å delta på.
 
Logg inn på Min side for påmelding til Festspillkurs: Kan vi forbedre behandlingen av angst og depresjon ved å integrere jobbfokus? - 013 (fra 30.05.2024 til 31.05.2024) Påmelding på Min Side