Spesialitetsrådet

Spesialitetsrådet er saksforberedende organ for sentralstyret i saker som har med helheten og de prinsipielle sider ved spesialistutdanningen å gjøre. 

Spesialitetsrådet er rådgivende organ for sentralstyret og koordinerer og innstiller i saker fra spesialistutvalgene til sentralstyret. 

Spesialitetsrådet skal ha et kultur- og kjønnsperspektiv i sin virksomhet og det skal rapporteres i beretningene hvordan dette er ivaretatt.

Avgjørelser i spesialitetsrådet fattes med simpelt flertall. Ved eventuell stemmelikhet er leders stemmegivning utslagsgivende. Rådet er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede.

For å kunne laste ned referater, må du være innlogget.

Medlemmer:

  • Heidi Tessand, leder
  • Jørgen Blom
  • Camilla Løvik
  • Elisabeth Cecilie Klæbo Reitan
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.