Innspill til programgruppen for psykologutdanning

(12.06.18) Arbeidsutvalget har sendt innspill til Kunnskapsdepartementet.

Til: Kunnskapsdepartementets programgruppe for psykologutdanning

Fra: Psykologfaglig nettverk for seksualitets- og kjønnsmangfold tilknyttet Norsk Psykologforening

 

Innspill til programgruppens arbeid

Vi er et nettverk i Norsk Psykologforening som har 170 medlemmer fra hele landet. Nettverket har et arbeidsutvalg som består av fire psykologer med spesiell kompetanse på seksualitets- og kjønnsmangfold, samt en sekretær som er seniorrådgiver i psykologforeningen. Les mer på vår nettside . Vi ønsker med dette å gi noen innspill til programgruppens arbeid.

Psykologer bør allerede fra grunnutdanningen ha kunnskap om:

Psykologer bør ha gode kunnskaper om makt og kjønn, og være seg bevist den makten som terapeuten har både i form av sitt kjønn og sin profesjon. Kunnskap om marginaliseringsprosesser og de helseutfordringene som er knyttet til å være i en marginalisert posisjon slik LHBT personer er, er en forutsetning for å være til god hjelp i møte med denne gruppen. Skam er ofte forbundet med å være marginalisert og psykologen må kunne bidra til "avskamming", for eksempel ved å gjøre skam om til skyld og plassere skylden der den hører hjemme.

Psykologer bør ha kjennskap til hva kjønnsmangfold og seksuelt mangfold er, slik at de blir i stand til å kjenne det igjen når det blir presentert i terapirommet, og i stand til å oppsøke mer kunnskap fra gode kilder når det trengs. Psykologer bør ha god kjennskap om det internasjonale dokumentet "Standarder for behandling og helseomsorg for transseksuelle, transpersoner og personer som ikke er kjønnsnormative", og kunne bruke det.

Psykologer bør ha kunnskap om normkritikk, og hvorfor dette perspektivet er spesielt nyttig i møte med kjønnsminoriteter og seksuelle minoriteter. Tokjønnsmodellen er et eksempel på en kulturell norm, og en normkritisk bevissthet vil være hjelpsomt i møte med mange transpersoner og andre som bryter med kjønnsnormer. Heteronormativitet er et annet eksempel som fordrer normkritisk bevissthet.

Psykologer bør ha kjennskap til fenomenet minoritetsstress, og hvordan dette påvirker psykisk helse. Det finnes gode vitenskapelige modeller, publisert i fagfellevurderte tidsskrift, som konseptualiserer både stressfaktorer og resiliensfaktorer, og som spesifiserer både likheter og forskjeller mellom seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter.

Psykologer bør ha kjennskap til PLISSIT-modellen, som forøvrig er grunnleggende i sexologisk utdanning. Det er en enkel modell som viser hvordan terapeutisk arbeid med seksualitet og kjønn kan foregå på ulike nivåer. Modellen bidrar til å bevisstgjøre psykologen på sin kompetanse og mulighet til å hjelpe. Samtidig bidrar modellen til å bevisstgjøre psykologen på sine begrensninger, og gjør psykologen i stand til å vurdere når viderehenvisning til en mer spesialisert fagperson er nødvendig.

Psykologer bør jobbe med brukermedvirkning på individ- og systemnivå:

På individnivå har psykologen ansvaret for å gi klienten tillatelse til å snakke om kjønnsidentitet og seksuell orientering (jfr. PLISSIT-modellen). Det innebærer å kunne stille åpne spørsmål om disse temaene på en respektfull måte. Det er god brukermedvirkning at psykologen legger til rette for at klienten får påvirke hvor stor plass denne tematikken får i terapirommet.

På systemnivå bør psykologer samarbeide med lokale interesseforeninger i planlegging og utforming av eksempelvis kommunale psykiske helsetjenester. For eksempel kan psykologer aktivt undersøke om det fins interesse og behov for samtalegrupper for transpersoner og/eller andre personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Denne typen lavterskeltilbud finnes allerede flere steder.

Erfaringskompetanse i utdanningen:

Psykologer og terapeuter som selv har erfaring med å være i en marginalisert gruppe bør anerkjennes for den spesielle kunnskapen de har, og kunne bruke den som en ressurs i utdanningen av psykologer. 

Foredrag fra Rosa Kompetanse vil være en viktig kilde til erfaringskompetanse.

En foreleser med ekstra kunnskap om seksualitets- og kjønnsmangfold vil kunne velge ut gode videoklipp og andre kilder på internett der en finner god erfaringskompetanse.

 

Med vennlig hilsen

Arbeidsutvalget i Psykologfaglig nettverk for seksualitets- og kjønnsmangfold:

 

Silje-Håvard Bolstad, psykolog

Anbjørg Ohnstad, psykolog

Reidar Jessen, psykolog

Elisabeth Adams Kvam, psykolog

 

 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.