MRUs medlemmer

Kontakt medlemmene

 

Reidar Hjermann

Reidar Hjermann

Leder

Reidar Hjermann er psykologspesialist ved BUPA i Tønsberg, og har vært medlem av MRU siden 2001, med unntak av årene han var barneombud i Norge. Han er konsulent for Unicef i internasjonale barnerettighetssaker. Reidar er en aktiv tilhenger av at psykologer skal delta aktivt i samfunnsdebatten, og påvirke beslutningstagere på alle nivåer med bakgrunn i ekspertise i et fag som handler om alle mennesker.

Nora Sveaass

Nora Sveaass

Medlem

Førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Tidligere leder av Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg som hun var med på å opprette i 1998. Ble i 2005 valgt inn som medlem av FNs torturkomite frem til 2013, og i 2014 som medlem av FNS underkomitee for forebygging av tortur.

Karl Eldar Evang

Karl Eldar Evang

Medlem

Spesialist i barn og ungdom og i psykoterapi med voksne. I avtalepraksis, er utdannet og praktiserer som psykoanalytiker. Har tidligere arbeidet som frivillig psykolog ved Helsesenter for papirløse migranter og har vært sentral i arbeidet for å engasjere psykologer til innsats på senteret. Arbeider for rettssikkerhet og grunnleggende rettigheter for flyktninger og asylsøkere. Leder av Zola-prisen. Skriver spalter om pskykologirelaterte temaer i Klassekampen.

Tonje Lossius Husum

Tonje Lossius Husum

Medlem

Har jobbet med tvang og menneskerettigheter overfor mennesker med psykiske vansker og har tatt doktorgrad om bruk av tvang i akuttavdelinger i Norge. Psykologspesialist med privatpraksis i Asker og tilknytning til Senter for medisinsk etikk, medisinsk fakultet ved Universitet i Oslo. Med i arbeidsutvalget for TvangsForsk, et nasjonalt forskning-nettverk for forskning på tvang i den psykiske helsetjenesten i Norge.

Katrin Glatz Brubak

Katrin Glatz Brubakk

Medlem

Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi og leder ved Psykologiske poliklinikker for barn og unge ved NTNU (profesjonsutdanningen). Lang erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner og har hatt flere feltoppdrag i Kongo, Hellas og Egypt. Erfaring også fra sakkyndig arbeid, traumebehandling, flyktningeproblematikk og undervisning. Medlem av tilsynsrådet for Fengselstjenesten. Medlem av MRU siden 2017

Sigrid Larsen

1. vara

Audhild Sinnes

2. vara

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.