MRUs medlemmer

Kontakt medlemmene
Reidar Hjermann

Reidar Hjermann

Leder

Reidar Hjermann er psykologspesialist ved BUPA i Tønsberg, og har vært medlem av MRU siden 2001, med unntak av årene han var barneombud i Norge. Han er konsulent for Unicef i internasjonale barnerettighetssaker. Reidar er en aktiv tilhenger av at psykologer skal delta aktivt i samfunnsdebatten, og påvirke beslutningstagere på alle nivåer med bakgrunn i ekspertise i et fag som handler om alle mennesker.

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Nora Sveaass

Nora Sveaass

Medlem

Førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Tidligere leder av Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg som hun var med på å opprette i 1998. Ble i 2005 valgt inn som medlem av FNs torturkomite frem til 2013, og i 2014 som medlem av FNS underkomitee for forebygging av tortur.

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Karl Eldar Evang

Karl Eldar Evang

Medlem

Spesialist i barn og ungdom og i psykoterapi med voksne. I avtalepraksis, er utdannet og praktiserer som psykoanalytiker. Har tidligere arbeidet som frivillig psykolog ved Helsesenter for papirløse migranter og har vært sentral i arbeidet for å engasjere psykologer til innsats på senteret. Arbeider for rettssikkerhet og grunnleggende rettigheter for flyktninger og asylsøkere. Leder av Zola-prisen. Skriver spalter om pskykologirelaterte temaer i Klassekampen.

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Tonje Lossius Husum

Tonje Lossius Husum

Medlem

Har jobbet med tvang og menneskerettigheter overfor mennesker med psykiske vansker og har tatt doktorgrad om bruk av tvang i akuttavdelinger i Norge. Psykologspesialist med privatpraksis i Asker og tilknytning til Senter for medisinsk etikk, medisinsk fakultet ved Universitet i Oslo. Med i arbeidsutvalget for TvangsForsk, et nasjonalt forskning-nettverk for forskning på tvang i den psykiske helsetjenesten i Norge.

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Heidi Wittrup Djup

Heidi Wittrup Djup

Medlem

Psykologspesialist og daglig leder ved Klinikk for krisepsykologi i Bergen. Arbeidserfaring innen barnesakkyndig arbeid, traumepsykologi, kriseberedskap, samt flyktningfeltet. Hun er Psykologforeningens representant i Standing Committee on Crisis, Disaster and Trauma Psychology, European Federation of Psychologists' Associations (EFPA) . Fra 2019 sitter hun i den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen som skal gi råd om hvordan vi kan forebygge at barn og unge etterlates i utlandet mot sin vilje. Medlem av MRU siden 2017.

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Katrin Glatz Brubak

Katrin Glatz Brubakk

Medlem

Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi og leder ved Psykologiske poliklinikker for barn og unge ved NTNU (profesjonsutdanningen). Lang erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner og har hatt flere feltoppdrag i Kongo, Hellas og Egypt. Erfaring også fra sakkyndig arbeid, traumebehandling, flyktningeproblematikk og undervisning. Medlem av tilsynsrådet for Fengselstjenesten. Medlem av MRU siden 2017

Ragnhild Dybdahl

Ragnhild Dybdahl

Medlem

Førsteamanuensis i psykologi ved OsloMet og bistilling ved Senter for Krisepsykologi, Universitetet i Bergen. Hun har arbeidet med flyktninger i Norge, og har drevet med internasjonalt arbeid i over 20 år. Hun erfaring fra Somalia, Bosnia, Guatemala og Vietnam. Hun var medlem i MRU i perioden 2006-2011, og er gjeninnvalgt fra 2017.

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.