MRUs mandat

Menneskerettighetsutvalget  ble etablert i 1998 og skal arbeide for forholdet mellom menneskerettigheter, slik de kommer til uttrykk i FNs konvensjoner, og psykologisk kunnskap og virksomhet.

Utvalget skal bidra til å

 • Forebygge at mennesker utsettes for brudd på menneskerettigheter
 • Fremme bruk av psykologisk fagkunnskap for å hjelpe mennesker som blir eller har vært utsatt for menneskerettighetsbrudd
 • Bidra til å utvikle og formidle kunnskap om forholdet mellom menneskerettigheter og psykologi
 • Bidra til å øke bevisstheten om sammenhengen mellom menneskerettigheter, helse og livskvalitet
 • Bidra til at psykologisk fagkunnskap blir anvendt for fred, konfliktløsning og respekt for menneskerettigheter
 • Forhindre at psykologisk fagkunnskap blir brukt krenkende eller undertrykkende
 • Forhindre enhver medvirkning fra psykologer i tortur eller andre menneskerettighetsbrudd
 • Bidra til å støtte psykologer og psykologers samarbeidspartnere som hindres i å utøve sin virksomhet eller som trakasseres eller forfølges på grunn av sin psykologiske virksomhet og sitt engasjement for menneskerettigheter

Utvalget deltar i nettverk med andre menneskerettighetsgrupper og frivillige organisasjoner, og har som medlemmer av slike nettverk vært med på uttalelser, åpne brev og høringer til norske myndigheter i saker av betydning for menneskerettigheter i Norge og internasjonalt.

Menneskerettighetsutvalgets arbeid er forankret i Psykologforeningens prinsipprogram, paragraf 4:

Arbeidet for høy faglig og etisk standard innen psykologisk virksomhet og ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter betyr at:

Høy faglig og etisk standard er viktig innen alle deler av fag og forskning. I møte med folk og samfunn må psykologien anvendes på en måte som ikke svekker dens omdømme, og det må alltid kunne henvises til forskningsbasert kunnskap og at den ikke er i strid med de grunnleggende menneskerettighetene. For psykologer er det den lovhjemlede autorisasjonen, samt fagetikken som setter rammene og som sikrer befolkningens rettigheter.

Psykologforeningen baserer sitt arbeid for å sikre den faglige og etiske standarden på psykologers praksis på følgende prinsipper:

 1. Psykologisk fagutøvelse skal ivareta grunnleggende menneskerettigheter. Menneskerettighetsbasert praksis betyr å forholde seg aktivt til innholdet i eksisterende internasjonale konvensjoner og relevant nasjonal lovgivning, arbeide for å sikre at rettighetene blir respektert og reagere når det skjer brudd på menneskerettighetene.
 2. Utdanning i psykologi på høyt akademisk nivå må ha en høy faglig og etisk standard.
 3. Psykologer skal arbeide mot diskriminering.
 4. Felles nordiske fagetiske retningslinjer har udiskutabel autoritet som psykologenes selvpålagte kontrollsystem.
 5. I psykologisk fagutøvelse må det gis rom for refleksjon rundt egen psykologisk praksis.

Referansedokumenter:   

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.