Forening for psykologer i psykisk helsevern (FPPH)

Forening for psykologer i psykisk helsevern (FPPH) er en faglig interesseforening innenfor Norsk Psykologforening. Interesseforeningen inngår i Psykologforeningens formelle organisasjonsstruktur og er landsdekkende.

Kontakt Wenche Andreassen: psykolog/seksjonsleder, Josefinegt. DPS Oslo, UUS. 

E-post: wenche.andreassen2@ulleval.no

Foreningens organer er: Styre, eventuelle faste utvalg, valgkomité og årsmøte. FPPH bestemmer selv gjennom vedtak på årsmøtet en organisasjonsplan hvor det fremgår hvilke faste utvalg styret skal ha og hvilke funksjoner som er tillagt det enkelte utvalg. Interesseforeningen bestemmer selv, gjennom vedtak på årsmøtet, eventuelle retningslinje for foreningens virksomhet innen rammen av vedtektene.

Foreningen er forpliktet av Psykologforeningens vedtatte fagpolitikk. Interesseforeningen er etablert for å ivareta medlemmenes faglige interesser og for å være pådriver for utvikling innenfor psykisk helsevern, og skal danne utgangspunkt for fagutvikling innen området.

Interesseforeningens styre skal:

  • ivareta og koordinere arbeidet i henhold til foreningens formål og program
  • skape et forum for faglige drøftinger og felleskap
  • holde seg à jour med, og bidra til at medlemmene får anledning til å drøfte faglige saker som sentralstyre og landsmøtet i Psykologforeningen arbeider med, og/eller som interesseforeningen selv tar opp
  • sørge for at medlemmenes synspunkter blir fremmet ovenfor sentralstyret og landsmøtet

Last ned vedtekter for Forening for psykologer i psykisk helsevern.

Last ned innmeldingsskjema.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.