Fond til videre- og etterutdanning

Fond til videre- og etterutdanning av psykologer i klinisk psykologi og psykoterapi.
Søknadsfrist 1. november.

Tildeling 2021

Utover ordinære tildelinger ønsker Fondsstyret også å gi midler til:

Skriving av artikler/essay om utfordringer i privatpraksis med tanke på publisering.

Søknadsfrist 1. november.
Det kan nå søkes om midler fra fondets avkastning til aktiviteter i 2021.

Ved tildeling vil avtalespesialister prioriteres.
Tapt arbeidsfortjeneste dekkes kun til artikkelskriving for publisering.
Det formål det kan søkes midler til fremgår av vedtektenes § 2.

§ 2 - Formål og ytelser:

Fondets formål er å høyne det faglige kunnskapsnivå innen klinisk psykologi og psykoterapi.

Dette skjer ved støtte til:

1 a. Videre- og etterutdanning i klinisk psykologi og psykoterapi.

1 b. Styrking av veilederkompetanse i klinisk psykologi og psykoterapi.

1 c. Formål som har sammenheng med etterutdanning av spesialister i klinisk psykologi.

2 a.  Fondet kan gi hel eller delvis dekning av kurs- og reiseutgifter og andre utgifter i forbindelse med videre- og etterutdanning i klinisk psykologi og psykoterapi.

2 b. Fondet kan gi midler til vitenskapelig forskning og til utarbeiding av skriftlige arbeider og publikasjoner i klinisk psykologi og psykoterapi.

3 a. Fondets midler kan søkes av eller til psykologer i videreutdanning i klinisk psykologi og spesialister i klinisk psykologi.

3 b. Fondet skal ved tildelingen prioritere søknader fra privatpraktiserende spesialister i klinisk psykologi.

3 c. Fondet skal ved tildelingen prioritere søknader som ikke kan få støtte på annen måte.

Begrunnet søknad sendes på eget skjema. Prosjektbeskrivelse eller annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. Utdrag av vedtektene er inkludert i søknadsskjemaet.

Norsk psykologforening Pb. 419 Sentrum 0103 Oslo
Tlf 23 10 31 30 faks 22 42 42 92 E-post npfpost@psykologforeningen.no

NB! Uleselig søknader og søknader som ikke er korrekt utfylt, blir ikke behandlet.

 

Vedtekter for Fond til videre- og etterutdanning
Søknadsskjema Fond til videre- og etterutdanning

Rapporter fra tidligere mottakere:

Tre års utdannelse i ISTDP-utdanning
Øystein Førre
Kurs i sensomotorisk videreutdanning av alvorlig traumatiserte pasienter
Toril Ursin Boe
Videreutdanning i sensomotorisk psykoterapi
Torhild Melgård

Utfordringer knyttet til avvikling av privat praksis
Bodil Solberg

 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.